Bạc Liêu: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt hơn 20 tỷ đồng
17:01 - 27/11/2019
(Quỹ HTND)- Đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 20,036 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương bổ sung 800 triệu đồng năm 2019, nâng tổng số lên 10,8 tỷ đồng; vốn tỉnh 4,015 tỷ đồng; vốn huyện 5,178 tỷ đồng).

Nguồn vốn Quỹ HTND đã góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho các hộ hội viên, nông dân nhằm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả các mô hình.

Dư nợ nguồn Quỹ HTND đạt 19,313 tỷ đồng (trong đó: nguồn Trung ương thực hiện 18 dự án cho 330 hộ, với số tiền 10,800 tỷ đồng, nguồn cấp tỉnh triển khai 18 dự án cho 184 hộ với số tiền 3,735 tỷ đồng, nguồn cấp huyện thực hiện 40 dự án cho 558 hộ vay với số tiền 5,178 tỷ đồng).


Các dự án sử dụng vốn vay hiệu quả được cấp ủy, chính quyền hội viên, nông dân nhân rộng điển hình như: Dự án chăn nuôi bò thịt tại phường Láng Tròn; xã Tân Phong và xã Tân Thạnh (thị xã Giá Rai); dự án nuôi sò huyết xã Định Thành A (huyện Đông Hải); dự án trồng cây ăn trái ở Ninh Quới (huyện Hồng Dân)...


Ngoài ra, tổng dư nợ Hội ND nhận ủy thác qua Ngân hàng CSXH đạt 503.861 triệu đồng, thông qua 525 Tổ TK&VV với 24.460 lượt hộ vay vốn. Trong đó, có 95 Tổ hoạt động tốt; tổ khá 169 tổ; tổ trung bình 103 tổ và 158 tổ yếu. Tỷ lệ thu lãi tháng bình quân đạt 85,23%. Kết quả huy động tiết kiệm tự nguyện đạt 2.760 triệu đồng với 517 tổ.


Tổng dư nợ Hội ND tỉnh thực hiện với Agribank đạt 447.661 triệu đồng có 11.173 thành viên, tại 55/63 cơ sở Hội và 469 Tổ Vay vốn. Trong đó, 235 tổ tốt, chiếm 50,10%; 203 tổ khá, chiếm 43,28% và 31 tổ trung bình, chiếm 6,60%.


Quỹ HTND tỉnh phối hợp với Hội ND các cấp tổ chức 13 lớp tập huấn về công tác tín dụng với 255 lượt cán bộ là chi Hội trưởng, chi Hội phó tham dự, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 21 lớp tập huấn nghiệp chuyển giao khoa học trong chăn nuôi và trồng trọt cho 651 lượt hội viên, nông dân.


Tất cả sổ sách chứng từ kế toán theo dõi thu phí Quỹ HTND, phí ủy thác và hoa hồng của Hội ND đều được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Hội cấp trên, lập từng loại sổ và lưu trữ hồ sơ, chứng từ đúng quy định.


Các dự án được triển khai tại địa phương đã tác động lớn đối với tập quán canh tác, chăn nuôi nhỏ lẻ của hộ hội viên, nông dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân