Agribank góp phần xây dựng nông thôn mới
16:09 - 19/11/2019
(Quỹ HTND)- Để đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM trong tình hình mới, Agribank đã ký văn bản thỏa thuận liên ngành với Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới.
Hội viên, nông dân Yên Bái được hỗ trợ và tập huấn trồng cây bảo vệ rừng


Sau gần 10 năm thực hiện cho vay thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) đã triển khai cho vay xây dựng nông thôn mới (NTM) trên toàn quốc, với doanh số 2.868.290 tỷ đồng tại 8.939 xã cho 2.620.578 khách hàng.

 
Đến nay, cả nước đã có 4.665 xã (chiếm 52,4% số xã) đạt chuẩn NTM. Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Agribank nhanh chóng triển khai và thực hiện chính sách cho vay theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN.


Bắt đầu với 11 xã thí điểm xây dựng NTM vào cuối năm 2011, kết thúc giai đoạn 1 của phong trào xây dựng NTM, Agribank đã thực hiện cho vay ở toàn bộ các chi nhánh và đến ngày 30-9-2015, 8.985 xã trong tổng số 9.001 xã của cả nước đã có khách hàng vay vốn từ Agribank.


Tiếp tục triển khai giai đoạn 2, Agribank đã ký chương trình hợp tác với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Agribank đã ban hành các văn bản chỉ đạo chi nhánh về “Triển khai chương trình hợp tác giữa văn phòng Điều phối NTM Trung ương và Agribank giai đoạn 2016-2020”; văn bản về thực hiện thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2.


Sau gần 10 năm thực hiện cho vay thí điểm chương trình MTQG xây dựng NTM, Agribank đã triển khai cho vay rộng rãi trên toàn quốc và thực hiện cho vay với doanh số đến nay là hơn 2,8 triệu tỷ đồng, doanh số thu nợ là hơn 2,3 triệu tỷ đồng, dư nợ là 481.138 tỷ đồng, tại 8.939 xã với hơn 2,6 triệu khách hàng.


Từ năm 2013 đến nay, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn đạt 70% tổng dư nợ, chiếm hơn 50% trong tổng mức cấp tín dụng nông nghiệp nông thôn của toàn hệ thống ngân hàng. Nguồn vốn vay của Agribank tập trung chủ yếu vào các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh, đổi mới hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, bám sát 19 tiêu chí của Chương trình xây dựng NTM.


Tại nhiều địa phương Agribank đã phát huy hiệu quả như Agribank Phú Thọ đã khẳng định vai trò chủ đạo trong việc đầu tư tín dụng nông nghiệp nông thôn và xây dựng NTM trong suốt thời gian qua. Tính đến nay, dư nợ cho vay xây dựng NTM của đơn vị đạt trên 7.075 tỷ đồng với hơn 46.000 hộ, 104 doanh nghiệp, 4 HTX còn dư nợ, tập trung cho vay chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà ở…


Agribank Hà Giang còn phối hợp với Văn phòng Xây dựng NTM và  các ngành, địa phương cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM tại các xã; đồng thời nắm bắt nhu cầu vốn tín dụng và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ vay vốn giữa khách hàng và Agribank. Qua đó, nguồn vốn tín dụng của Agribank Hà Giang đã đến được với khách hàng và phát huy hiệu quả.


Tính đến hết tháng 9/2019, dư nợ cho vay theo Nghị quyết 209, 86 của HĐND tỉnh đạt 478.692 triệu đồng với 5.698 khách hàng; dư nợ cho vay theo Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh là 11.061 triệu đồng với 51 khách hàng; cho vay chương trình  thanh niên khởi nghiệp 215.379 triệu đồng với 1.339 khách hàng; cho vay đối doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển cây dược liệu 345 triệu đồng; cho vay HTX theo Quyết định số 2204/QĐ-UB của UBND tỉnh là 20.144 triệu đồng với 13 khách hàng; cho vay cá nhân thông qua tổ liên kết theo Quyết định số 2205/QĐ-UBND 2.521.898 triệu đồng với 1.291 tổ vay vốn, 20.296 thành viên.


Bên cạnh đó, Agribank Hà Giang còn triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ và của Agribank như: Dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 và Nghị định 116 của Chính Phủ là 4.795.614 triệu đồng với 27.572 khách hàng; cho vay chăn nuôi lợn, gia cầm và chế biến thịt lợn, gia cầm 103.217 triệu đồng với 757 khách hàng; cho vay nông nghiệp sạch 5.932 triệu đồng với 73 khách hàng.


Đến nay, toàn tỉnh đã có 33 xã đạt chuẩn NTM; dự kiến hết năm 2019, có thêm 5 xã đạt chuẩn và không còn xã dưới 7 tiêu chí. Giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh giảm được 18.230 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% xuống còn 31,17%.


Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là đối tượng được ưu tiên lãi suất cho vay thấp hơn các đối tượng khác từ 1 - 2%.


Có thể thấy, Agribank là ngân hàng tiên phong, chủ lực, ưu tiên triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Từ nguồn vốn tín dụng của Agribank, người dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; đặc biệt đối với một số cây, con chủ lực của địa phương.


Ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả với thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm; từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM.

Ngọc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi