Hội NDVN: Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số
14:35 - 28/10/2019
(Quỹ HTND)- Đến 30/9/2019, tổng mức dư nợ nhận ủy thác Ngân hàng CSXH qua kênh Hội ND đạt 62.194 tỷ đồng, thông qua 56.187 Tổ TK&VV, cho 2.062.380 thành viên vay (chiếm tỷ trọng 31,16%/ tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH). Trong đó, dư nợ cho vay đồng bào dân tộc thiểu số đạt 18.980 tỷ đồng, cho trên 584 nghìn khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại Ngân hàng CSXH, dư nợ bình quân đạt 32,5 triệu đồng/hộ (bình quân chung toàn quốc là 29,2 triệu đồng/hộ).

Đồng bào DTTS được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, dần vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê hương mình

Nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác thông qua các cấp Hội ND đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc; đặc biệt tập trung ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có hộ vay vốn từ 2 - 3 chương trình tín dụng. Qua đó, góp phần giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo. Cụ thể: Có trên 300 nghìn hộ thoát nghèo; thu hút và tạo việc làm cho trên 166 nghìn lao động; giúp trên 9 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 1.069 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 28,5 nghìn căn nhà ở,... góp phần giảm tỷ lệ nghèo từ mức 8% (cuối năm 2013) xuống còn 5,2 - 5,7% theo chuẩn nghèo đa chiều (12/2018), đồng thời cũng là điều kiện để Hội Nông dân phấn đấu thực hiện mục tiêu: “Xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.
 
 
Đáng chú ý, nguồn vốn của Chính phủ còn góp phần ngăn chặn nạn "tín dụng đen" ở nông thôn,... Đặc biệt, thông qua sử dụng vốn đã tác động đến nhận thức, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thêm tự tin, dần khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong xã hội.
 
 
Có thể khẳng định, hoạt động hỗ trợ vốn của Hội NDVN đã tác động toàn diện đến mọi mặt cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các vùng khó khăn; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện.

Phương Thảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi