Quỹ HTND Sơn La: Điểm tựa về vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất
14:00 - 27/09/2019
(Quỹ HTND) – Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đối với công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương, những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên sâu sát đối với hoạt động của Quỹ. Nhờ đó, hoạt động Quỹ dần đi vào nề nếp và có những chuyển biến tích cực; mức tăng trưởng nguồn vốn ngày càng đạt hiệu quả với những con số ấn tượng.

Các hộ vay vốn Quỹ HTND không những thoát nghèo mà còn trở thành những nhân tố quan trọng, hăng hái trong việc tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương

 

Để làm tốt công tác phát triển nguồn vốn Quỹ, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Hội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc cấp một phần kinh phí từ ngân sách địa phương nhằm giúp tăng nguồn Quỹ HTND ngay tại cơ sở. Tính đến tháng 6/2019, nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đã tăng trưởng 3.326 triệu đồng, đạt 67% chỉ tiêu kế hoạch giao.

 
Cụ thể: Nguồn ngân sách tỉnh cấp 1.500 triệu đồng; có 8/12 huyện, thành phố được ngân sách cấp bổ sung 1.370 triệu đồng; từ nguồn vận động, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp đạt 456,778 triệu đồng.

 
Đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lý 49.330 triệu đồng. Trong đó, cấp tỉnh quản lý 27.372 triệu đồng và cấp huyện, thành phố quản lý 21.958 triệu đồng.

 
Toàn tỉnh có 12/12 huyện, thành phố đã xây dựng được Quỹ HTND, đạt 100%; 10/12 huyện, thành phố đạt mức trên 500 triệu đồng/đơn vị trở lên. Đặc biệt, có 02 huyện đạt mức trên 3 tỷ đồng gồm: Thuận Châu và Sông Mã. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã xây dựng và phát triển nguồn vốn hiệu quả như các huyện: Quỳnh Nhai, Vân Hồ, thành phố Mộc Châu đạt mức trên 02 tỷ đồng; Yên Châu, Sốp Cộp đạt trên 01 tỷ đồng; Phù Yên, Bắc Yên đạt trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, đã có 152/198 xã xây dựng được nguồn Quỹ HTND.

 
Thông qua các buổi sinh hoạt của các chi, tổ Hội, các cấp Hội đã tổ chức 160 cuộc tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ HTND, thu hút hơn 800 lượt hội viên, nông dân tham gia. Ngoài ra, Hội cũng lồng ghép 12 cuộc tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh tích cực tham gia ủng hộ Quỹ.

 
Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội đã đầu tư xây dựng 182 mô hình, dự án với tổng dư nợ đạt 46.339 triệu đồng; hỗ trợ cho 1.391 hộ hội viên, nông dân vay vốn để tập trung mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, kinh doanh. Phương thức cho vay thực hiện theo mô hình liên kết nhóm hộ.

 
Trong đó: Nguồn Trung ương Hội uỷ thác 14.300 triệu đồng đang cho 267 hộ hội viên, nông dân vay để thực hiện 23 dự án; nguồn vốn của tỉnh quản lý 13.072 triệu đồng, hiện đã đầu tư 11.250 triệu đồng cho 240 hộ vay triển khai tại 23 dự án (còn 1.822 triệu đồng đang tiếp tục lập hồ sơ dự án cho vay và đã được phê duyệt).

 
Đối với nguồn huy động của các huyện, thành phố đang quản lý 21.957 triệu đồng, hiện đã có 20.789 triệu đồng được giải ngân xong cho 884 hộ vay để triển khai 136 dự án phát triển sản xuất. Hội cũng đang tiến hành lập hồ sơ dự án để tiếp tục cho vay quay vòng 1.168 triệu đồng tại chu kỳ sản xuất mới.

 
Trong kỳ, các cấp Hội tiến hành thu hồi 9.175 triệu đồng đúng quy định, đã cho 333 hộ hội viên, nông dân vay tại 44 dự án đến hạn. Đồng thời, Hội cũng tiếp tục việc thẩm định và giải ngân quay vòng 12.620 triệu đồng với 407 hộ vay để thực hiện 54 dự án sản xuất, kinh doanh khác. Nhìn chung, các dự án của Hội ND tỉnh quản lý không có tình trạng nợ quá hạn.

 
Bám sát các chủ trương, định hướng của tỉnh, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh và Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã chỉ đạo, định hướng việc đầu tư cho vay nhằm phát triển các mô hình sản xuất theo chủ trương của tỉnh như: Phát triển các dự án cải tạo vườn cây ăn quả áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật mới trong sản xuất (nhãn Sông Mã, xoài Yên Châu, các loại cây ăn quả tại huyện Mộc Châu); dự án nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sơn La triển khai ở các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên; chăn nuôi bò sinh sản nhốt chuồng gắn với trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm tại các huyện Thuận Châu, Vân Hồ, Mộc Châu...


Hình thức cho vay vốn Quỹ HTND tập trung theo các nhóm hộ, tổ hợp tác cùng có nhu cầu, nội dung đầu tư phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất của địa phương về trồng trọt, chăn nuôi. Trước khi tiếp nhận nguồn vốn vay, các hộ hội viên, nông dân được tập huấn về khoa học kỹ thuật trong sản xuất và cách thức trong quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

 
Nhìn chung, đa số các hộ hội viên tham gia thực hiện dự án vay vốn từ nguồn Quỹ HTND luôn có ý thức xây dựng mô hình và trả vốn vay khi đến thời hạn đúng quy định. Một số dự án triển khai trên địa bàn cho thấy mang lại hiệu quả kinh tế, khi được nhân rộng quy mô sản xuất đã giúp giải quyết nhiều công lao động nhàn rỗi cho hội viên, nông dân.

 
Ông Lường Văn Hảy ở bản Nong- xã Nặm Ét- huyện Quỳnh Nhai được vay 25 triệu đồng từ Quỹ HTND. Cùng với số tiền dành dụm của gia đình, ông đã tập trung đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 3 con bê con về nuôi. Sau 1 năm chăm sóc, thấy đàn gia súc sinh trưởng và phát triển tốt, ông mạnh dạn mua thêm 10 con bò để tăng đàn. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay, đàn bò đã phát triển lên 18 con giúp gia đình ông không những hoàn trả hết vốn vay mà còn thoát nghèo, cuộc sống ngày càng khấm khá.
 

Hay gia đình bà Hà Thị Tiêng ở tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên- huyện Bắc Yên, được  vay 25 triệu đồng từ Quỹ HTND huyện để đầu tư mua 2 con bò sinh sản theo hình thức chăn thả. Đồng thời, bà còn tập trung cải tạo 5.000 m² đất hoang hóa sang trồng cỏ nuôi bò. Mô hình chăn nuôi của gia đình bà đã mang lại hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

 
Cùng với đó, để tăng cường nguồn vốn vay cho hội viên, nông dân, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với ngân hàng CSXH thực hiện tốt việc ủy thác cho vay vốn đối với các hộ nghèo, đối tượng chính sách theo quy định. Đến nay, tổng dư nợ của ngân hàng CSXH thông qua tổ chức Hội đạt 1.220 triệu đồng, cho 38.728 thành viên tham gia vay vốn thông qua 1.123 Tổ TK&VV.

 
Việc đánh giá phân loại các Tổ TK&VV được tiến hành thường xuyên theo quy định. Cụ thể: 960 Tổ xếp loại tốt; 126 xếp loại khá; 31 xếp loại trung bình. Tỷ lệ thu lãi và việc huy động thu tiết kiệm tự nguyện hàng tháng của các Tổ được duy trì, đạt 100%.

 
Các cấp Hội cũng phối hợp chặt chẽ với chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp & PTNT cùng cấp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

 
Có 12/12 Hội ND huyện, thành phố ký thỏa thuận liên ngành với các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp & PTNT cùng cấp. Hiện tổng dư nợ của ngân hàng Nông nghiệp & PTNT thông qua tổ chức Hội đạt 773.600 triệu đồng, cho 8.755 hộ hội viên, nông dân vay thông qua 301 Tổ vay vốn do Hội quản lý. Nhờ chương trình phối hợp đã giúp cho các hộ nông dân vay vốn xây dựng được hàng trăm mô hình có thu nhập kinh tế cao, giải quyết cho nhiều lao động nông thôn có việc làm.

 
Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, công tác tập huấn, trợ giúp hội viên, nông dân cũng được các cấp Hội chú trọng thực hiện thường xuyên. Hội phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 268 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 12.260 lượt hội viên, nông dân. Trong đó, có 95% số hội viên, nông dân đang tham gia thực hiện các dự án vay vốn từ Quỹ HTND và nguồn vốn ủy thác qua các kênh ngân hàng.

 
Ngoài ra, để giúp nâng cao về nghiệp vụ cho các cán bộ Hội làm chuyên trách, các tổ trưởng Tổ TK&VV, Tổ vay vốn; các cấp Hội còn phối hợp với các ngân hàng tổ chức 23 lớp tập huấn hướng dẫn về: Các công đoạn, quy trình, thủ tục vay vốn, giải ngân cho 194 người tham gia. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý vốn.

 
Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng cũng được tiến hành thường xuyên. Năm 2019, Hội ND các cấp đã thực hiện 86 cuộc kiểm tra đối với 171 cơ sở Hội ND xã, phường, thị trấn, Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn và các hộ tham gia vay vốn. Qua đó, đôn đốc các hộ vay vốn định kỳ thu nợ, thu lãi, thu phí... theo đúng quy định.

 
Thông qua các mô hình, dự án triển khai trên địa bàn thời gian qua cho thấy nhiều hộ có thu nhập ổn định bình quân từ 90- 150 triệu đồng/năm. Đồng thời, giúp trên 1.400 lao động nông thôn có việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống người nông dân ở khu vực nông thôn.
 

Mặt khác, nhiều dự án đạt hiệu quả còn được các cấp Hội nâng quy mô và mức vay, tạo điều kiện cho các hộ vay đầu tư vào sản xuất, dần trở thành những mô hình điểm; đa dạng các loại hình sản xuất hàng hoá, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn. Qua đó, giúp khai thác được tiềm năng và thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hoá, dịch vụ đạt chất lượng, có hiệu quả cao. Các hộ vay vốn trở thành những nhân tố quan trọng, hăng hái trong việc tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương; vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được củng cố.


 
Thanh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi