Hội ND Tây Ninh: Tích cực phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân
15:00 - 30/08/2019
(Quỹ HTND) – Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) ưu tiên nguồn vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập nhằm giảm nghèo bền vững. Dư nợ nhận ủy thác của Hội liên tục tăng trưởng cả về khối lượng và số lượng đối với các chương trình tín dụng.

Nguồn vốn ưu đãi giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập nhằm giảm nghèo bền vững


 
Hiện, tổng dư nợ của 13 chương trình tín dụng ưu đãi do các cấp Hội đang quản lý đạt 1.143,042 tỷ đồng, với 52.671 lượt hộ vay; tăng 50,775 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2018 (mức tăng trưởng đạt 4,65%).

 
Riêng trong 5 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với ngân hàng CSXH giải ngân cho hội viên, nông dân vay 13.960 tỷ đồng thông qua 1.251 Tổ TK&VV.

 
Bên cạnh đó, Hội ND các huyện, thành phố còn phối hợp chặt chẽ với ngân hàng CSXH cùng với chính quyền địa phương thường xuyên tiến hành việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV trên địa bàn.

 
Thông qua công tác phân loại các Tổ định kỳ theo tiêu chí, trong đó: Có 788 tổ xếp loại tốt (chiếm 62,99%); 332 tổ xếp loại khá (chiếm 26,54%); 100 tổ trung bình (chiếm 7,99%).

 
Cùng với hoạt động cho vay vốn, các cấp Hội còn luôn chú trọng đến công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân để giúp đồng vốn phát huy hiệu quả. Trong năm, các cấp Hội cũng chủ động phối hợp với ngân hàng CSXH tổ chức tập huấn về nghiệp vụ ủy thác cho 21 cán bộ Hội ở cấp tỉnh và cấp huyện; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trong thực hiện chương trình phối hợp.

 
Nhìn chung, nguồn vốn được hội viên, nông dân sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích. Một số huyện đã thực hiện tốt công tác ủy thác, tích cực, chủ động đôn đốc các hộ vay trả đủ gốc và lãi khi đến hạn.

 
Toàn tỉnh có 100% số Tổ TK&VV đã tổ chức ký hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, thu tiền tiết kiệm vay vốn. Công tác thu lãi đạt được kết quả tốt, có 52.530/52.671 thành viên vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm (chiếm 99,73% lượt hộ đang có dư nợ). Tổng số dư tiền gửi tiết kiệm tự nguyện huy động được đạt 72.609 triệu đồng.

 
Để hoạt động phối hợp đạt kết quả, định kỳ cứ 02 tháng/lần đối với cấp huyện và 03 tháng/lần đối với cấp tỉnh, hai đơn vị lên kế hoạch tổ chức họp giao ban để kịp thời trao đổi những thông tin cụ thể và tình hình thực hiện công tác ủy thác. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ vay vốn.

 
Bên cạnh đó, tỉnh Hội còn phối hợp chặt chẽ với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh triển khai hiệu quả Nghị định 55 của Chính phủ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân trong vay vốn phát triển sản xuất. Hiện đã có 9/9 huyện, thành Hội ký kết phối hợp chương trình cho vay với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT cùng cấp và 95/95 xã, phường, thị trấn đều có dư nợ ủy thác với phía ngân hàng.
 

Đến 30/4/2019, thông qua tổ chức Hội, tổng dư nợ với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT đạt 2.060 tỷ đồng, cho 31.874 lượt hộ vay thông qua 1.017 Tổ vay vốn. So với thời điểm cuối năm 2018, dư nợ đã tăng hơn 416 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ 25,35 %.

 
Từ đầu năm 2019, Hội ND các cấp cũng đã phối hợp với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tiến hành thẩm định và giải ngân 760 tỷ đồng cho 13.561 thành viên vay vốn để triển khai các phương án sản xuất, kinh doanh.
 

Ngoài ra, Hội ND các cấp còn phối hợp với ngân hàng Bưu Điện Liên Việt- Chi nhánh tỉnh Tây Ninh triển khai cho 444 hộ vay vốn với tổng dư nợ đạt 76,635 tỷ đồng. Công tác triển khai và phối hợp thực hiện giữa hai ngành khá đồng bộ và thuận lợi. Qua đó, tạo tiền đề trong việc đẩy mạnh các chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giúp cho bà con nông dân. Các chương trình đều đã triển khai đạt hiệu quả, không phát sinh nợ quá hạn.
 

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vay vốn được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc và tiến hành thường xuyên. Ngay từ đầu năm, tỉnh Hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND và hoạt động ủy thác cho vay vốn của các ngân hàng. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thành Hội xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát. Sau mỗi cuộc kiểm tra đều có văn bản tổng hợp kết quả để kịp thời yêu cầu chấn chỉnh những tồn tại, sai sót nếu có.

 
Sáu tháng đầu năm 2019, Ban điều hành Quỹ HTND huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra tại 95/95 xã, phường, thị trấn về công tác quản lý Quỹ HTND và phối hợp với các ngân hàng. Ngoài ra, Hội ND cấp huyện phối hợp với Hội cấp cơ sở kiểm tra tại 100% các hộ vay vốn sau giải ngân; tổ chức 212 cuộc kiểm tra tại 455 đơn vị về hoạt động Quỹ HTND; thường xuyên tiến hành kiểm tra đối với các hộ vay vốn định kỳ 03 tháng/lần.

 
Thông qua công tác ủy thác nguồn vốn được thực hiện giữa Hội ND với các ngân hàng trên địa bàn thời gian qua cho thấy đã đạt được một số hiệu quả nhất định. Nhiều hộ nông dân nhờ được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên khá giàu, cải thiện được cuộc sống. Từ đó, có tác động tích cực đến công tác Hội và các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân.
 

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các ngân hàng về nguồn vốn chính sách ưu đãi và nguồn vốn tín dụng nông nghiệp.

 
Đối với kênh vốn của ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt tổng dư nợ trên 2.000.000 tỷ đồng với 31.027 hộ vay vốn; mức huy động vốn đạt 22.500 tỷ đồng. Phối hợp với ngân hàng CSXH giữ ổn định tỷ lệ nợ quá hạn, xử lý tốt nợ đến hạn, không để phát sinh nợ quá hạn tăng đột biến; xử lý nợ quá hạn tốt để đạt mức dưới hoặc bằng 0,3%; tăng cường công tác vận động thu tiết kiệm đối với các hộ vay vốn; phấn đấu luôn có trên 90% Tổ TK&VV xếp loại tốt, khá và giảm tổ trung bình, yếu, kém…

 

Ngọc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi