Bình Định: Hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh
12:14 - 16/08/2019
(Quỹ HTND) –Những năm qua, Quỹ HTND các cấp đã giúp nhiều hội viên nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.
Từ nguồn vốn của Hội, hội viên, nông dân tại Bình Định có thêm điều kiện đầu tư mở rộng đầu tư phát triển mô hình “Nuôi tôm hùm thương phẩm”Đến 31/5/2019, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh tăng trưởng 2.322,25 triệu đồng, đạt 66,35% chỉ tiêu kế hoạch năm.


Một số đơn vị thực hiện tốt như: Thành phố Quy Nhơn đạt 102%, huyện Phù Cát đạt 85%, các huyện: Vân Canh, An Lão đạt 79%. 


Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 49.840,8 triệu đồng, trong đó: Vốn Trung ương ủy thác đạt: 14.700 triệu đồng; vốn tỉnh: 12.027,29 triệu đồng; vốn huyện, xã đạt: 23.113,61 triệu đồng.


Dư nợ cho vay đến ngày 31/5/2019 đạt trên 46.754,87 triệu đồng/2.065 hộ vay, trong đó Quỹ HTND tỉnh cho 886 hộ vay 25.700 triệu đồng triển khai 80 dự án.


Để hỗ trợ vốn cho ngư dân phát triển sản xuất, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã cho 10 hộ tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn vay 400 triệu đồng thuộc nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương thực hiện dự án “Nuôi tôm hùm thương phẩm” trong 24 tháng.


 Dự án tạo điều kiện cho các hộ vay vốn có thêm điều kiện đầu tư mở rộng đầu tư “Nuôi tôm hùm thương phẩm” tại các thôn: Hải Đông và Hải Nam. Hiệu quả của dự án sẽ khuyến khích nông dân trên toàn xã tiếp tục mở rộng sản xuất, kết hợp bảo vệ môi trường biển.


Dự kiến lợi nhuận bình quân mỗi hộ đạt gần 40 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 50 lao động. 


Ngoài ra, Quỹ HTND thành phố Quy Nhơn đã cho 10 hộ tại xã Nhơn Hội vay 300 triệu đồng thực hiện dự án “Nuôi tôm thẻ chân trắng” trong 24 tháng. 


Dự kiến lợi nhuận bình quân mỗi hộ đạt hơn 40 triệu đồng/năm, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho 20 lao động. Mô hình là nơi phổ biến, trao đổi học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng, đảm bảo vệ sinh môi trường.


Ban Điều hành Quỹ HTND huyện An Lão đã cho 10 hội viên, nông dân xã An Hòa vay 300 triệu đồng từ nguồn tỉnh thực hiện dự án trồng và chăm sóc keo lai. Theo đó, mỗi hộ được vay 30 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất 0,7%/tháng.

 
Trong quá trình triển khai mô hình, Ban điều hành Quỹ HTND huyện chỉ đạo Hội ND xã đôn đốc, kiểm tra giám sát quá trình triển khai hoạt động của dự án. Dự kiến mô hình đem lại hiệu quả cho các hộ vay.

 
Để hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho bà con tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh.

 
Đến hết tháng 04/2019, dư nợ cho vay ngân hàng CSXH đạt 1.074.292 triệu đồng/747 tổ/27.533 hộ vay.


Nhờ nguồn vốn ủy thác, nhiều hộ gia đình đã giải quyết được khó khăn, vươn lên phát triển sản xuất, thoát nghèo.


Từ 48 triệu đồng vay ngân hàng CSXH, ông Đinh Như, ở làng 5, xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh) đã đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, có thu nhập khá.


Hiện ông trồng 2 ha keo, hàng năm sản xuất gần 1 ha đậu đỗ các loại và nuôi 4 con bò cái sinh sản, thu nhập trên 30 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình ông ngày càng ổn định.


Được vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi từ ngân hàng CSXH, ông Lê Đình Lương, ở xã Cát Trinh (huyện Phù Cát) đầu tư mua 2 con bò giống về nuôi và có thu nhập gần 40 triệu đồng sau 1 năm chăm sóc. Có vốn ông tiếp tục mua thêm 2 con bò giống. Nhờ chăn nuôi hiệu quả, kinh tế gia đình ông ngày càng phát triển.

 
Tính đến 31/3/2019, vốn ngân hàng NN & PTNT đạt 193.782 triệu đồng/ 213 tổ/3.349 hộ vay phát triển sản xuất.


Thời gian tới, các cấp Hội tích cực vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các dự án; thu hồi vốn các dự án đến hạn, hướng dẫn xây dựng và giải ngân các dự án mới; phối hợp với các ngân hàng kiểm tra các nguồn vốn vay; tăng cường tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho các hộ vay vốn giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

 

Vui Tuyết
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi