Bắc Kạn: Quỹ HTND các cấp tăng trưởng trên 1 tỷ đồng
15:04 - 28/06/2019
(Quỹ HTND) - Thực hiện Đề án "Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND”, Hội ND các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp bổ sung cho Quỹ HTND. Sáu tháng đầu năm 2019, Quỹ HTND các cấp tăng 1, 006 tỷ đồng.
Giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND. Ảnh minh họa

Hiện, tổng nguồn vốn Qũy HTND toàn tỉnh đạt 10,06 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Quỹ cấp tỉnh đạt 5,05 tỷ đồng; cấp huyện đạt 2,43 tỷ đồng; nguồn cấp xã vận động đạt 2,58 tỷ đồng.


Từ cuối năm 2018 đến nay, các cấp Hội đôn đốc thu hồi 03 dự án; hướng dẫn xây dựng và giải ngân 5 dự án với tổng số vốn 2.460 triệu đồng/55 hộ. Hiện, tổng nguồn vốn Trung ương ủy thác 11.605 triệu đồng cho 284 hộ vay thực hiện 24 dự án.


Tỉnh Hội đã thẩm định và giải ngân 1.540 triệu đồng cho 41 hộ vay thực hiện 4 dự án, nâng tổng nguồn vốn cho vay đạt 4,350 tỷ đồng cho 118 hộ vay thực hiện 19 dự án. Nguồn Quỹ HTND cấp huyện, xãđang triển khai cho 172 hộ vay 3.769,1 triệu đồng.


Chương trình ủy thác với ngân hàng CSXH cũng mang lại hiệu quả tích cực. Tổng dư nợ các chương trình ủy thác với ngân hàng CSXH hiện đạt  570,686 tỷ đồng thông qua 19 chương trình cho vay. Số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 14.222 triệu đồng/16.030 hộ tham gia gửi tiết kiệm.


Đến nay, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra được 6 huyện /64 /95 Tổ TK&VV/360 hộ vay. Qua đó, các cấp Hội đã hướng dẫn, chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế của các đơn vị được kiểm tra. Hiện, tổng số tổ TK&VV do Hội Nông dân quản lý là 478 tổ. Trong đó: 351 tổ xếp loại tốt; 104 tổ xếp loại khá.


Chương trình phối hợp với ngân hàng nông nghiệp và PTNT thực hiện các chương trình chính sách phục vụ nông nghiệp theo Nghị định 55 cũng được các cấp Hội quan tâm. Tính đến 27/5/2019 tổng dư nợ ngân hàng NN&PTNT đạt 76 tỷ đồng cho 1.051 hộ thông qua 79 Tổ VV.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với TƯ Hội tổ chức tập huấn công tác Hội cho 70 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND các xã, phường. Trong đó lồng ghép nội dung tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND và ủy thác ngân hàng CSXH, NN & PTNT.


Nguồn vốn ủy thác với các ngân hàng đã giúp nhiều hộ vay vốn có việc làm, tiếp cận được khoa học kỹ thuật mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Vốn vay được hội viên, nông dân sử dụng hiệu quả, không bị thất thoát, chiếm dụng.
 
Huy Toàn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển kinh tế từ nuôi cá lồng trên phá tam giang