Kiên Giang: Hỗ trợ nông dân nhân rộng các mô hình hiệu quả
16:20 - 15/08/2019
(Quỹ HTND) – Đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND tăng trưởng đạt trên 2,2 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn vận động ủng hộ đạt trên 1,8 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện cấp bổ sung 400 triệu đồng, vốn bổ sung từ hoạt động đạt trên 31,6 triệu đồng.
Nguồn vốn Quỹ HTND giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho gia đình


Đến cuối năm 2018, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 33,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn cấp tỉnh đạt trên 17 tỷ đồng; nguồn cấp huyện đạt trên 16,5 tỷ đồng. Công tác cho vay, quản lý, sử dụng vốn Quỹ HTND đã phát huy hiệu quả thiết thực.


 Nguồn vốn TƯ ủy thác 500 triệu đồng cho 20 hộ vay triển khai dự án trồng trọt (chiếm 100%). Kết quả thu nợ đạt 3 tỷ 307 triệu đồng với 135 hộ vay triển khai 08 dự án phát triển sản xuất.


Dư nợ cuối kỳ đạt 2 tỷ 367 triệu đồng với 94 hộ vay thực hiện 07 dự án, trong đó có 01 dự án trồng trọt (chiếm 14 %); 03 dự án chăn nuôi (chiếm 43 %); 03 dự án thủy sản (chiếm 43%).


Trong kỳ, nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh cho 404 hộ vay 9 tỷ 090 triệu đồng đầu tư 31 dự án phát triển sản xuất gồm 11 dự án trồng trọt (chiếm 35%); 08 dự án chăn nuôi (chiếm 26 %); 12 dự án thủy sản (chiếm 39%). Kết quả thu nợ đạt 5 tỷ 665,9 triệu đồng với 327 hộ vay thực hiện 25 dự án.


Dư nợ cuối kỳ đạt 14 tỷ 999 triệu đồng với 673 hộ vay thực hiện 56 dự án. Trong đó: Có 16 dự án trồng trọt (chiếm 28%); 21 dự án chăn nuôi (chiếm 38%); 19 dự án thủy sản (chiếm 34%).


Trong kỳ, nguồn vốn Quỹ HTND huyện cho 545 hộ vay 6 tỷ 066 triệu đồng thực hiện 115 dự án phát triển sản xuất. Kết quả thu nợ đạt 5 tỷ 425 triệu đồng với 623 hộ vay thực hiện 106 dự án. Dư nợ cuối kỳ đạt 11 tỷ 025 triệu đồng, với 1.391 hộ vay triển khai 237 dự án.


Thông qua hoạt động vay vốn, hội viên, nông dân có điều kiện phổ biến, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, chuyển đổi nhận thức từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, dần hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất tập trung. 100% hộ tham gia các dự án tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ HTND từ 100.000 đồng - 200.000 đồng/năm/hộ.


Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân trên địa bàn đóng góp xây dựng Quỹ HTND đạt trên 85% tổng số hội viên.


Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, giúp bà con tăng thu nhập như: Mô hình trồng lúa chất lượng cao tại thị trấn Kiên Lương – huyện Kiên Lương; mô hình trồng hoa kiểng tại xã Minh Hòa – huyện Châu Thành; mô hình cải tạo đất trồng màu tại phường Vĩnh Thông – thành phố Rạch Giá; mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa tại xã Đông Hòa – huyện An Minh; mô hình chăn nuôi dê tại xã Ngọc Thuận – huyện Giồng Riềng; mô hình sản xuất lúa giống xác nhận tại xã Tân Hiệp B – huyện Tân Hiệp.


Ngoài nguồn vốn vay từ Quỹ HTND, các cấp Hội còn tích cực phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tận dụng các nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất. 


Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách ngân hàng CSXH hiện đạt  trên 1 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng dư nợ của 4 Hội đoàn thể.


Số Tổ TK&VV quản lý gồm 1.187 Tổ (tất cả được ủy nhiệm thu lãi). Số hộ hiện đang dư nợ đạt 53.074 hộ. Số tiền gửi tiết kiệm đạt trên 39 tỷ đồng với 45.959 hộ tham gia gửi (đạt tỷ lệ 84%).


Hiện có 03 huyện đã ký thỏa thuận liên ngành với chi nhánh ngân hàng NN & PTNT cấp huyện. Tổng dư nợ cho vay qua Tổ vay vốn do Hội quản lý đạt 51,6 tỷ đồng thông qua 141 Tổ vay vốn với 1.219 thành viên.


Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, các cấp Hội đã phối hợp các ngành chức năng tổ chức 1.395 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 41.875 lượt hội viên, nông dân trên địa bàn.


Bên cạnh đó, Hội ND cấp tỉnh đã tổ chức kiểm tra tại 13 huyện, 13 xã, 50 hộ vay, với 13 dự án vay vốn Quỹ HTND; 14 Tổ TK&VV với 64 hộ vay. Hội ND cấp huyện đã thực hiện kiểm tra tại 122 xã vay vốn Qũy HTND; 584 Tổ TK&VV với 1.878 hộ vay. Hội ND cấp xã kiểm tra tại 1.603 Tổ TK&VV với 37.015 hộ vay.


Các nguồn vốn trên đã giúp hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nhiều lao động nông thôn góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị.


 

Xuân Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi