HND tỉnh Bình Thuận: Hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất
09:54 - 06/06/2019
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 28.906,484 triệu đồng, tăng 482,51 triệu đồng so với cuối năm 2018. Trong đó: nguồn TW uỷ thác 13.400 triệu đồng, cấp tỉnh 7.766,386 triệu đồng, cấp huyện 2.133,618 triệu đồng và cấp cơ sở 5.606,480 triệu đồng.  

Dự án "Trồng và chăm sóc cây trôm" ở huyện Tuy Phong đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên nông dân

Sáu tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh có Quyết định trích ngân sách chuyển sang Quỹ HTND tỉnh 800 triệu đồng. Có 03 huyện, thành phố được Ngân sách cấp sang cho Quỹ HTND với tổng số tiền 350 triệu đồng, cụ thể: Tuy Phong 200 triệu đồng, Hàm Thuận Bắc 50 triệu đồng, TP Phan Thiết 100 triệu đồng.
 
 
Đến nay, toàn tỉnh có 10/10 huyện có Quỹ HTND. Có 03/10 huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh đạt mức trên 01 tỷ đồng. Có 05/10 huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Tánh Linh, La Gi đạt mức trên 500 triệu đồng. 121/127 cơ sở Hội có Quỹ với tổng số tiền vận động đạt 5,606.480 triệu đồng, chuyển cấp huyện quản lý theo quy định.
 
 
Tổng dư nợ nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 25.294 triệu đồng cho 2.194 hộ vay thực hiện 712 dự án. Riêng nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương và cấp tỉnh tập trung đầu tư vào các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các tổ hợp tác, tổ liên kết, mô hình sản xuất của Hội.
 
 
Các hộ vay Quỹ HTND đều sử dụng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, trả nợ gốc và phí đúng hạn, một số dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình như: Trồng, chăm sóc cây thanh long, cây ăn quả ở các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, TP Phan Thiết; trồng cao su, điều, trồng sen lấy hạt kết hợp nuôi cá, nhân giống lúa xác nhận ở các huyện Đức Linh, Tánh Linh; trồng và chăm sóc cây trôm, cây nho ở huyện Tuy Phong,…
 
 
Công tác phối hợp giữa HND với các Ngân hàng được HND tỉnh luôn quan tâm và chú trọng thực hiện. HND tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành lập 683 Tổ TK&VV, với 28.585 thành viên, dư nợ đạt 726 tỷ đồng. Trong đó 462 Tổ xếp loại tốt, 143 tổ khá, 61 Tổ trung bình và 14 Tổ yếu kém. Có 100% huy động tiết kiệm tự nguyện với số tiền đạt 44,875 tỷ đồng.


Dư nợ cho vay theo thỏa thuận với Ngân hàng No&PTNT tỉnh qua Tổ vay vốn đạt 2.297,654 tỷ đồng với 1.153 Tổ vay vốn cho 30.885 thành viên, tăng 525,810 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
 

Ngoài ra, có 119/127 xã, phường, thị trấn ký Hợp đồng với Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT loại III trên địa bàn để tham gia thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do Ngân hàng ủy nhiệm.
 
 
Nhìn chung, Hội tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp vốn từ ngân sách địa phương cho Quỹ HTND cùng cấp theo Quyết định 673; Công tác quản lý, điều hành hoạt động Quỹ HTND của tỉnh đã dần đi vào nề nếp. Việc quản lý nguồn vốn đảm bảo an toàn, đúng đối tượng; phối hợp tốt với các ngành chức năng giúp hộ vay phát huy được hiệu quả đồng vốn.
 

Kim Liên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh