Quỹ HTND Bà Rịa- Vũng Tàu: Tăng trưởng nguồn vốn đạt trên 150% so với chỉ tiêu được giao
10:00 - 24/12/2018
(Quỹ HTND) – Những năm qua, bên cạnh việc giao chỉ tiêu vận động phát triển nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp, Hội ND tỉnh cũng luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách đầu tư nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân có thêm điều kiện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tiếp sức kịp thời cho hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, mạnh dạn đầu tư nhằm tạo ra thêm nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương.

Tăng trưởng tốt nguồn vốn giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện đầu tư cho sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả


 
Nhờ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai, thực hiện tốt Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ nên nguồn vốn của Quỹ HTND có sự tăng trưởng liên tục và ấn tượng. Cụ thể, trong năm 2018, Quỹ HTND cấp tỉnh tiếp nhận 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; nâng tổng số vốn do ngân sách cấp cho Quỹ HTND tỉnh hoạt động tính đến nay đạt 50 tỷ đồng. Tỉnh hiện trở thành một trong số những đơn vị được ngân sách cấp bổ sung nguồn vốn lớn nhất của cả nước.

 
Đáng chú ý, năm 2018, tỉnh Hội được Trung ương Hội NDVN giao chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND là 09 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã sớm triển khai và có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng, phát triển Quỹ. Kết quả, Quỹ HTND toàn tỉnh đã tăng trưởng thêm 22,540 tỷ đồng, vượt 150,45% so với chỉ tiêu được giao.

 
Đối với Quỹ HTND cấp huyện, trong năm 2018, đã có 2 huyện được ngân sách cùng cấp duyệt bổ sung thêm nguồn vốn (mỗi đơn vị là 500 triệu đồng); nâng tổng số vốn ngân sách duyệt cho Quỹ cấp huyện đạt 21,92 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 100% cấp xã đều đã xây dựng được nguồn Quỹ HTND và chuyển về Quỹ cấp huyện quản lý với số tiền 4,479 tỷ đồng.

 
Như vậy, tính đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lý đạt 78,441 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn do ngân sách cấp 71,920 tỷ đồng; nguồn vốn ủng hộ 4,479 tỷ đồng; nguồn vốn bổ sung 2,042 tỷ đồng.

 
Trong số 7/7 đơn vị Hội cấp huyện xây dựng được Quỹ HTND thì có 06 đơn vị đạt mức vốn 1 tỷ đồng. Có 60/60 đơn vị xã, phường, thị trấn tổ chức vận động, xây dựng được nguồn Quỹ HTND, đạt 100%; trong đó, có 06 đơn vị đạt mức trên 100 triệu đồng và 39 đơn vị đạt mức từ 50- 100 triệu đồng.

 
Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai việc giải ngân vốn để giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn do T.Ư Hội ủy thác, số tiền 2,460 tỷ đồng giải ngân cho 80 hộ vay để đầu tư thực hiện 6 dự án, trên địa bàn 06 xã, thuộc 3 huyện; cơ cấu phân bổ tại 03 dự án chăn nuôi và 03 dự án trồng trọt.

 
Đối với nguồn vốn của tỉnh, năm 2018, Quỹ HTND tỉnh cũng đã thẩm định và giải ngân xong 34,455 tỷ đồng để triển khai thực hiện 73 dự án cho 943 hộ vay vốn. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, nguồn Quỹ cấp tỉnh đang cho vay tổng số tiền là 50,543 tỷ đồng tại 117 dự án với 1.544 lượt hộ được xét vay. Trong đó, có 47 dự án chăn nuôi, chiếm 40,17%; có 62 dự án trồng trọt, chiếm 52,99%; 08 dự án hải sản, chiếm 6,84%.

 
Đối với nguồn vốn Quỹ cấp huyện, hiện cũng đang quản lý số tiền 26,817 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, đã giải ngân được 22,215 tỷ đồng cho 842 hộ nông dân vay để sản xuất, kinh doanh, đạt 82%.

 
Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND cũng được tỉnh Hội quan tâm và tiến hành thường xuyên. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã thành lập đoàn giám sát và đã tổ chức giám sát hoạt động cho vay, sử dụng vốn Quỹ HTND tỉnh đối với 07/07 đơn vị.

 
Đối với các dự án vay vốn từ nguồn của Quỹ HTND tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra được 466 hộ vay tại 30 dự án theo định kỳ. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các dự án đã triển khai trên địa bàn đều sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả, trả lãi và vốn đúng hạn. Từ đó, tạo động lực phát triển và nhân rộng các làng nghề, chi Hội nghề nghiệp, câu lạc bộ chăn nuôi, sản xuất.

 
Bên cạnh đó, việc quản lý thu phí, gốc đều đảm bảo đúng thời hạn, đúng tỷ lệ quy định. Trên địa bàn hiện chưa có trường hợp nào nâng phí, thu phí quá hạn mức quy định. Việc sử dụng phí thu được và hoa hồng nhận ủy thác đều được sử dụng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và T.Ư Hội, các cấp Hội đều đã tiến hành mở sổ sách cụ thể để theo dõi thường xuyên.

 
Trong năm, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của Quỹ HTND tiếp tục được các cấp Hội chú trọng quan tâm và được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú như: Tập trung tuyên tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, Hội; qua các hội nghị, tập huấn...

 
Quỹ HTND đã phối hợp cùng Trung tâm Dạy nghề & hỗ trợ nông dân tỉnh mở lớp 05 lớp tập huấn với 265 hội viên, nông dân. Thông qua các lớp tập huấn nhằm chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để giúp các hộ vay sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao.

 
Ngoài ra, tỉnh Hội còn hỗ trợ cho Hội ND huyện Xuyên Mộc mở 01 lớp tập huấn cho 182 cán bộ Hội ở cơ sở và các chi, tổ Hội trên địa bàn nâng cao về nghiệp vụ Quỹ HTND; hỗ trợ Hội ND huyện Đất Đỏ mở 01 lớp tập huấn cho 8 cơ sở Hội về nghiệp vụ quản lý sổ sách và thực hiện các nghiệp vụ thu, chi theo đúng quy đinh. Quỹ HTND tỉnh cũng phối hợp với Hội ND tỉnh tổ chức tập huấn cho 82 cơ sở Hội và các chi tổ Hội đối với những nội dung thuộc nghiệp vụ cho vay và nghiệp vụ kế toán…

 
Thông qua nguồn vốn vay Quỹ HTND, trên địa bàn đã xây dựng được nhiều mô hình Tổ hợp tác trong sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là sản xuất nhiều loại nông sản hàng hoá có giá trị, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và địa phương.

 
Nhiều mô hình liên kết sản xuất làm ăn hiệu quả, điển hình như: Mô hình dự án bưởi da xanh Sông Xoài- huyện Tân Thành; mô hình thanh long ruột đỏ, nhãn xuồng cơm vàng ở huyện Xuyên Mộc; dự án chăm sóc vườn tiêu theo tiêu chuẩn sản xuất sạch ở các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc…

 
Một tấm gương điển hình làm ăn giỏi ở địa phương là gia đình anh Nguyễn Văn Lễ, ở ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ- huyện Đất Đỏ. Anh Lễ cho biết: Thời điểm đầu năm 2014, gia đình anh khó khăn về nguồn vốn để đầu tư trồng các loại hoa nên đã buộc phải giảm bớt diện tích trồng. Sau khi được Quỹ HTND xét cho vay 40 triệu đồng, gia đình anh đã tập trung đầu tư xây dựng 1.000 m2 nhà lưới và cải tạo trên diện tích 2.000 m2 đất để trồng các loại hoa.

 
Khi tham gia dự án, anh Lễ còn được các cấp Hội tạo điều kiện để tham gia nhiều lớp tập huấn kiến thức hướng dẫn về cách trồng và chăm sóc hoa; đồng thời, anh cũng có thêm điều kiện để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều hộ trồng hoa thành công khác trên địa bàn. Nhờ vậy, việc sản xuất của gia đình anh ngày càng phát triển và đem lại kết quả tốt. Hiện nay, theo ước tính hàng năm, sau khi trừ mọi chi phí, anh thu lãi hơn 200 triệu đồng.

 
Hay như gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở khu phố Hải Trung- thị trấn Phước Hải- huyện Đất Đỏ vốn đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề đi biển. Được hỗ trợ vốn vay 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND huyện để đầu tư mua sắm bộ ngư cụ mới. Từ ngày có các trang thiết bị mới, hiệu quả đánh bắt thủy hải sản của gia đình chị Thảo ngày càng tốt hơn, nhờ đó cuộc sống cũng trở nên khấm khá, ấm no hơn.

 
Gia đình ông Phan Văn Trọng ở ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài- thị xã Phú Mỹ được hỗ trợ xét vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND. Có vốn, như được tiếp thêm nguồn lực, ông đã mạnh dạn mua thêm cây giống và triển khai việc trồng chuyên canh cây bưởi da xanh trên diện tích gần 5.000 m2 đất nông nghiệp mà trước đó vốn canh tác kém hiệu quả. Đến nay, gia đình ông có mức thu nhập ổn định gần 350 triệu đồng/năm nhờ trồng giống bưởi đặc sản này.

 
Nhận thấy tính hiệu quả của mô hình, vào thời điểm tháng 6/2018, Quỹ HTND thị xã Phú Mỹ đã tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh cho 12 hộ hội viên, nông dân tại địa bàn xã Sông Xoài để thực hiện dự án trồng và thâm canh bưởi. Tổng số tiền triển khai dự án là 500 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng. Trong đó, có 02 hộ vay 50 triệu đồng và 10 hộ vay 40 triệu đồng. Nhờ tập trung đầu tư cho sản phẩm thế mạnh của địa phương, hiện diện tích trồng bưởi da xanh trong toàn xã cũng tăng lên 150 ha (năm 2014 mới có khoảng 100 ha trồng bưởi).

 
Có thể thấy, từ những mô hình, dự án trên đã giúp giải quyết việc làm, giúp hội viên, nông dân có thêm vốn để sản xuất; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương, phát triển kinh tế hộ gia đình. Các hộ nông dân sau khi có điều kiện để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh giúp tăng thu nhập, đồng thời đã nhiệt tình đóng góp, ủng hộ trở lại để xây dựng, phát triển Quỹ HTND ngày càng lớn mạnh hơn. Từ các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao cũng đã giúp củng cố vị thế của Hội, thu hút hội viên, nông dân đăng ký tham gia vào tổ chức Hội. 

Chung Thủy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả