Quỹ HTND Trà Vinh: Giúp hàng ngàn lao động nông thôn có việc làm ổn định
10:46 - 18/12/2018
(Quỹ HTND) -  Những năm qua, từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Có vốn, hội viên, nông dân tại Trà Vinh tích cực nhân rộng các mô hình chăn nuôi


Tổng nguồn vốn Quỹ HTND hiện đạt 22 tỷ 347 triệu đồng. Trong đó, vốn TƯ ủy thác 8 tỷ 450 triệu đồng; cấp tỉnh 5 tỷ 350 triệu đồng; huyện 8 tỷ 547 triệu đồng.


Đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND do TƯ Hội ủy thác và nguồn vốn tỉnh đã giúp 2.056 hộ hội viên, nông dân vay triển khai thực hiện 101 dự án phát triển sản xuất, chăn nuôi tại 54 xã, phường thuộc các huyện, thị, thành phố với số vốn luân chuyển cho vay 37 tỷ 217 triệu đồng.


Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế và được nhân rộng trên địa bàn như: Nuôi bò sinh sản;nuôi gà thịt, gà lấy trứng;nuôi ba ba và dê sinh sản.


Các dự án từ nguồn vốn vay Quỹ HTND đã tác động làm thay đổi tập quán sản xuất của các hộ hội viên, nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hiệu quả và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Điển hình như: Dự án sản xuất màu ở xã Hòa Lợi huyện Châu Thành, lợi nhuận bình quân trên 80 triệu đồng/ha/năm; dự án nuôi bò thịt ở xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, lợi nhuận bình quân từ 15 - 18 triệu đồng/hộ/năm; dự án nuôi bò sinh sản ở xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, lợi nhuận bình quân từ 16 - 19 triệu đồng/hộ/năm.


Các dự án được triển khai tại các địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và giúp cho hơn 2.100 lao động nông thôn với 529 lao động là hội viên, nông dân dân tộc Khmer có việc làm ổn định.


Từ nguồn vốn 500 triệu đồng của Quỹ HTND tỉnh, 20 hộ nông dân xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long đã đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Có vốn các hộ đã mua 20 con bò sinh sản được lựa chọn tại địa phương để thích nghi với điều kiện khí hậu.


Đồng thời, hằng quý nhóm Dự án còn được Hội ND xã phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống bệnh chobò sinh sản giữa các hội viên, nông dân.


Đến nay đã phát triển thêm 20 con bê, nâng tổng số bò của dự án lên 40 con. Hiện, hội viên, nông dân đã hoàn trả cả gốc và lãi theo quy định. Đây là mô hình chăn nuôi phù hợp với địa phương, mang tính bền vững, góp phần giúp nông dân tăng thu nhập.


Ông Thạch Dên ở khóm 7, phường 8, TP. Trà Vinh vay 15 triệu đồng từ Quỹ HTND, cộng thêm nguồn vốn của gia đình đầu tư mua 2 con bò về nuôi. Hiện nay, gia đình ông có 0,3ha trồng cỏ, ngô làm thức ăn cho bò. Thời gian tới, ông sẽ mở rộng mô hình chăn nuôi góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình.


Với 500 triệu đồng vốn Quỹ HTND TƯ, Hội ND xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành đã cho 54 hộ nông dân ở ấp Đai Tèn vay từ 5- 15 triệu đồng để sản xuất lúa giống cấp xác nhận, lúa thương phẩm chất lượng cao và trồng màu. 


Hàng tháng, các hộ tổ chức họp để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, xây dựng kế hoạch sản xuất, thông tin thị trường tiêu thụ, ký hợp đồng với nơi cung ứng phân bón, thuốc trừ sâu.


Đến nay, các hộ vay vốn đều làm ăn hiệu quả. Theo tính toán, nhóm sản xuất trên 30 tấn lúa giống/vụ cung cấp cho bà con tại địa phương và các xã lân cận.


Nhìn chung, các dự án trên địa bàn tỉnh chú trọng vào việc xây dựng mô hình mới, mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, mô hình xây dựng nông thôn mới, mô hình bảo vệ môi trường.


Từ hiệu quả các dự án Quỹ HTND các cấp ủy, chính quyền đã đánh giá cao vai trò của Hội ND, từ đó uy tín của Hội trong hệ thống chính trị được nâng lên, thu hút sự tham gia của hội viên, nông dân củng cố niềm tin và tạo sự gắn kết hội viên với tổ chức Hội.
 

Liên Chi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả