Thường trực TƯ Hội khóa VII gồm 6 đồng chí
16:14 - 13/12/2018
(Cổng ĐT HND) -Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, lần thứ nhất, 6 đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN.

Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII tại Hội nghị lần thứ nhất đã bầu các đồng chí Thào Xuân Sùng, tái cử chức Chủ tịch BCH TƯ Hội; các đồng chí Phó Chủ tịch tái cử gồm: Lương Quốc Đoàn,  Đinh Khắc Đính, Phạm Tiến Nam. Ngoài ra, Hội nghị còn bầu bổ sung hai Phó chủ tịch gồm: Đồng chí Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định.
 

Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN Thào Xuân SùngPhó Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Phạm Tiến Nam

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Đinh Khắc Đính

 Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm

 

 

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN  Nguyễn Xuân Định


 

LT
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả