Quỹ HTND Bình Định: Hỗ trợ 72.400 hộ nông dân vay vốn
14:13 - 14/06/2024
(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm, được sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và cấp ủy và chính quyền các cấp, hoạt động của Quỹ HTND tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành kênh tín dụng quan trọng nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Anh Trần Đình Phùng - Thượng Giang 1- Tây Giang bên đàn bò của gia đình


Tính đến ngày 31/5/2024, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh quản lý là 90.587,54 triệu đồng, trong đó: Vốn Trung ương ủy thác 15.460,00 triệu đồng, vốn tỉnh 26.026,54 triệu đồng, vốn cấp huyện (kể cả cấp xã vận động) 49.101 triệu đồng;
 

Công tác vận động phát triển nguồn vốn cho Quỹ HTND được quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Quỹ HTND các cấp tăng 6.910 triệu đồng, đạt 101,15% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao, trong đó: Ngân sách tỉnh cấp: 3.000 triệu đồng, ngân sách huyện cấp 2.430 triệu đồng, ngân sách xã cấp 388,5 triệu đồng; nguồn vận động, bổ sung 1.091,1 triệu đồng, trong đó cấp tỉnh bổ sung 251,36 triệu đồng; cấp huyện vận động, bổ sung được: 137,4 triệu đồng; cấp xã vận động được: 702,4 triệu đồng. Các đơn vị vận động tăng trưởng Quỹ đạt cao như: Hội ND huyện Phù Mỹ đạt 163,88%, Hội ND thị xã An Nhơn đạt 102,21%, Hội ND thành phố Quy Nhơn 91,40%...
 
 
Từ nguồn vốn của Quỹ HTND các cấp, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện cho 2.424 lượt hộ nông dân vay 88.174 triệu đồng triển khai thực hiện 565 dự án. Trong đó: Từ 15.460 triệu đồng nguồn vốn Trung ương có 379 hộ vay triển khai 36 dự án; nguồn vốn tỉnh là: 25.450 triệu đồng/68 dự án/553 hộ vay; nguồn cấp huyện: 47.264 triệu đồng/461 dự án/ 1.492 hộ vay. Các dự án chủ yếu đầu tư cho chăn nuôi 292 dự án (tỷ lệ 51,7%); trồng trọt 145 dự án (tỷ lệ 25,6%); đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản 43 dự án (tỷ lệ 7,6%); nghề truyền thống và tiểu thủ công nghiệp và lĩnh vực khác 86 dự án (tỷ lệ 15,1%).
 
 
Công tác cho vay vốn được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, văn bản, hướng dẫn của Trung ương Hội, Bộ Tài chính. Từ các dự án vay vốn Quỹ HTND, các cấp Hội hướng dẫn, thành lập 16 Tổ hợp tác và nhiều tổ, nhóm nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, hình thành các chuỗi liên kết; duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, điển hình như: Nghề làm chổi đót tại xã Mỹ Lợi; se dây chỉ nhựa tại thị trấn Bình Dương; bánh tráng gạo, bún gạo khô xã Mỹ Châu; sản xuất nước cốt dừa tại thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ); mộc dân dụng tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn; chăn nuôi bò lai sinh sản tại các xã của huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn,Vân Canh…  
 

Bên cạnh đó, hoạt động phối hợp với các ngân hàng được các cấp Hội đẩy mạnh. Tính đến ngày 31/5/2024, kết quả nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH dư nợ cho vay qua Hội ND các cấp đạt 1.972.136 triệu đồng (tăng 87.855 triệu đồng so với đầu năm 2024) cho 31.345 hộ vay, chiếm 28,9% trong tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội, đoàn thể, dư nợ bình quân 62,9 triệu đồng/hộ. 100% đơn vị cấp xã có chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xếp loại tốt, 11/11 huyện, thị xã, thành phố; 144/151 xã, phường, thị trấn có dư nợ ủy thác qua Hội ND.
 

Hiện có 730 Tổ TK&VV, trong đó, 717 Tổ loại xếp loại tốt (chiếm 98,2%), 11 Tổ loại xếp loại khá (chiếm 1,5%), 02 tổ trung bình (chiếm 0,3%). Công tác cho vay, thu nợ, thu lãi đảm bảo quy trình quy định; không còn tình trạng tổ trưởng tổ TK&VV, chủ dự án chiếm dụng vốn, vay ké; các hộ được vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo, cho con em tiếp tục đến trường, trả lãi và gốc cho ngân hàng đúng hạn. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao.
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng No&PTNT thực hiện Thỏa thuận liên ngành số 01/TTLN; Quyết định số 5199/QĐ-NHNo-HSX ngày 30/12/2016 của Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam về việc ban hành sản phẩm cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ liên kết áp dụng trong hệ thống Agribank trong tỉnh. Đến nay có 51/151 xã, phường, thị trấn của 11/11 đơn vị cấp huyện có dư nợ, dư nợ cho vay đạt 262.194 triệu đồng/162 Tổ/2.728 thành viên vay.
 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung của các chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi để hội viên, nông dân, các đối tượng chính sách khác biết và tiếp cận nguồn vốn góp phần tăng trưởng nguồn vốn; vận động hội viên, nông dân tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ để vận dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn; thực hiện tốt việc gửi tiết kiệm qua Tổ; thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện tiêu thụ nông sản của các dự án Quỹ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
 

Phan Tuyết
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường