Quỹ HTND tỉnh Phú Thọ: Giải ngân nguồn vốn bổ sung năm 2023
10:13 - 10/03/2023
(Quỹ HTND)- Vừa qua, Quỹ HTND tỉnh phối hợp với Hội ND các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát địa bàn, lựa chọn các phương án sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn xây dựng dự án vay vốn, gắn với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, các chi, tổ Hội ND nghề nghiệp.

Thẩm định dự án "Nuôi rắn sinh sản, rắn thương phẩm" xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh


Theo đó, đã giải ngân 3 tỷ đồng cho 60 hộ vay để thực hiện 06 dự án. Hội ND tỉnh chỉ đạo tổ chức ra mắt 05 chi Hội ND nghề nghiệp, 01 tổ hợp tác tại các huyện Hạ Hòa, Phù Ninh, Tân Sơn, Thanh Ba, thành phố Việt Trì.
 
 
Tại huyện Hạ Hòa, dự án “Nuôi ong lấy mật” được giải ngân cụ thể: 500 triệu đồng, cho 10 hộ vay, gắn với ra mắt chi Hội nghề nghiệp nuôi ong lấy mật xã Tứ Hiệp; huyện Phù Ninh cũng giải ngân dự án “Nuôi rắn sinh sản, rắn thương phẩm” với số vốn 500 triệu đồng, cho 10 hộ vay, gắn với ra mắt chi Hội nghề nghiệp nuôi rắn xã Trung Giáp; huyện Tân Sơn giải ngân 500 triệu đồng triển khai với 10 hộ vay, gắn với ra mắt chi Hội ND nghề nghiệp chăn nuôi bò xã Minh Đài; huyện Thanh Ba tiến hành giải ngân 02 dự án gồm: “Nuôi gà thương phẩm” và “Nuôi cá nước ngọt thương phẩm”, với số vốn 500 triệu đồng/dự án, cho 20 hộ vay. Đồng thời gắn với ra mắt chi Hội ND nghề nghiệp nuôi gà thương phẩm xã Võ Lao, chi Hội ND nghề nghiệp nuôi cá xã Sơn Cương; Thành phố Việt Trì giải ngân dự án “Nuôi cá nước ngọt thương phẩm” với số vốn 500 triệu đồng, cho 10 hộ vay, gắn với ra mắt tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản xã Phượng Lâu.
 

Thông qua các dự án vay vốn đã tạo điều kiện giúp đỡ hội viên, nông dân tổ chức sản xuất với quy mô hàng hóa, tự nguyện tham gia để xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác làm ăn có hiệu quả tại địa phương. Cùng với đó, 100% hộ vay vốn đều tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ HTND cơ sở (với mức từ 100 – 200.000 đồng/hộ) và cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.
 
Lý Quang Đại
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường