Quảng Nam: Nguồn Quỹ HTND đạt hơn 107 tỷ đồng
22:06 - 14/02/2021
(Quỹ HTND)- Giai đoạn 2011 - 2020, ngân sách tỉnh cấp 54,4 tỷ đồng cho Quỹ HTND; ngân sách huyện cấp 14,417 tỷ đồng; ngân sách xã cấp 6,743 tỷ đồng; nguồn vốn vận động trong cán bộ, hội viên, nông dân, cán bộ công nhân viên chức, người lao động, các hộ phi nông nghiệp, các doanh nghiệp đạt 16,770 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 107,753 tỷ đồng, tăng 83,540 tỷ đồng so với năm 2011. Doanh số cho vay nguồn Quỹ HTND trong 10 năm qua đạt 182,453 tỷ đồng triển khai xây dựng 432 dự án với 7.498 lượt hộ vay phát triển chăn nuôi, đánh bắt hải sản, thương mại dịch vụ, trồng rừng, trồng rau sạch, rau an toàn... đặc biệt là chăn nuôi bò lai sinh sản.
 
 
100% huyện, thị, thành Hội có Quỹ HTND; 07 huyện đạt mức trên 1 tỷ đồng; 06 huyện đạt mức trên 500 triệu đồng và 05 huyện miền núi đạt mức dưới 500 triệu đồng; 240/240 xã có Quỹ HTND và 233/240 xã (97%) được ngân sách cấp vốn Quỹ HTND theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp 2.850 hộ thoát nghèo và làm giàu.
 

Điển hình như: Mô hình chăn nuôi gà của anh Dương Tấn Lợi, xã Bình Lãnh với 08 trại mỗi trại hơn 50m2 với số lượng gà hơn 10 ngàn con; ông Đoàn Hồng Khuyên, xã Tiên Hà với mô hình sản xuất thực phẩm chay; hộ ông Nguyễn Thành Nhân, xã Tiên Hà với mô hình trồng cây cam giấy; hộ Ông Nguyễn Văn Sang, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước với mô hình chăn nuôi 5.000 con vịt, gà lấy trứng.
 

Hay mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch cộng đồng xã Cẩm Châu, Cẩm Nam, thành phố Hội An cho doanh thu hàng năm hàng trăm triệu đồng... Nhiều hộ vay vươn lên làm giàu, đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
 

Nhằm giúp cho hội viên, nông dân có vốn để phát triển sản xuất, Hội ND các cấp đã thực hiện dịch vụ chuyển tải vốn giúp nông dân theo phương thức nhận uỷ thác thông qua Thoả thuận ký kết với Ngân hàng CSXH. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 1.625 tỷ, tăng 924 tỷ đồng so với cuối năm 2010, thông qua 1.150 Tổ TK&VV cho 44.523 thành viên; tỷ lệ thu lãi đạt 103,97%. Dư nợ với Ngân hàng NN&PTNT thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 đạt 697 tỷ đồng, tăng 663 tỷ đồng so với cuối năm 2011.         
 

Hàng năm các cấp Hội ND đã chủ động phối hợp và lồng ghép với các ngân hàng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ Hội các cấp, các Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn.
  

Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, xây dựng nông thôn mới và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội.

Hải Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Thúc đẩy sản xuất chè theo hướng an toàn