Hội ND Hà Tĩnh: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
11:58 - 13/11/2020
(Quỹ HTND)- Thời gian qua, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện. Theo đó, 13/13 huyện, thành phố, thị xã đã ký chương trình ủy thác với ngân hàng CSXH cùng cấp về hoạt động ủy thác vay vốn. 
Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh kiểm tra vốn Ngân hàng CSXH tại thị trấn Xuân An – huyện Nghi Xuân

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chỉ đạo các cấp Hội tập trung tuyên truyền về các chính sách ưu đãi vay vốn của ngân hàng CSXH đến tận cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời, vận động các thành viên tham gia Tổ TK&VV tích cực gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả cũng như thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ khi tham gia Tổ TK&VV.

 
Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội thông qua các cấp Hội trong tỉnh đạt 1.759 tỷ đồng. Nhờ đó, giúp đỡ hàng chục nghìn lượt hộ hội viên, nông dân được thụ hưởng chính sách ưu đãi của Chính phủ (tăng 436.461 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 40).


Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động hơn 42 nghìn hội viên, nông dân tham gia gửi tiết kiệm với tổng số dư đạt 42,325 tỷ đồng (tăng 32,4 tỷ đồng so với năm 2014). Chất lượng dư nợ tín dụng nhận uỷ thác luôn đảm bảo và đạt những kết quả tích cực, từ khâu bình xét cho vay đến khi giải ngân nguồn vốn, xử lý nợ...

 
Các cấp Hội thường xuyên xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra đối với hoạt động nhận uỷ thác của Hội cấp dưới, hoạt động của Tổ TK&VV; đối chiếu việc sử dụng vốn của các hộ vay… Thông qua các cuộc kiểm tra nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời những vụ việc sai sót; đồng thời, Hội phối hợp thực hiện tốt chức năng giám sát như: Giám sát các hoạt động giao dịch của ngân hàng CSXH tại xã, giám sát các hoạt động tại hộ vay; giám sát hoạt động của các Tổ TK&VV.


Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, chú trọng. Tỷ lệ thành viên nộp lãi đúng kỳ hạn của các Tổ đạt trên 96%. Hội cũng tích cực phối hợp với ngân hàng CSXH thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV để có giải pháp củng cố, kiện toàn đối với những Tổ xếp loại trung bình, yếu kém. Nhờ đó, tỷ lệ Tổ xếp loại tốt đạt trên 90%.


Các cấp Hội còn tập trung triển khai xây dựng và khuyến khích việc tăng cường mối liên kết giữa các hộ nhỏ lẻ, manh mún lại với nhau trở thành mô hình các Tổ hợp tác, tổ liên kết, tổ Hội nghề nghiệp để cùng sản xuất, kinh doanh tập trung nhằm tạo ra những sản phẩm có năng suất và chất lượng cao. Mặt khác, phối hợp với ngân hàng CSXH triển khai cho vay vốn nhân rộng và phát triển các mô hình nhằm giúp các hộ vay có nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh để thoát nghèo, vươn lên khá giả, tăng thu nhập và nâng cao đời sống…


Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, các cấp Hội phối hợp với các ngành, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân; tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 100 nghìn lượt hộ hội viên, nông dân.


Có thể nói, hoạt động uỷ thác thông qua tổ chức Hội ND là cách làm hiệu quả, thiết thực, giúp ngân hàng CSXH chuyển tải nhanh các nguồn vốn tín dụng đến với hội viên, nông dân. Thông qua đó đã giúp ngân hàng CSXH tiết kiệm được chi phí quản lý, công tác quản lý nợ, thu lãi, thu gốc... Bên cạnh đó, công tác nhận uỷ thác cũng góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội cũng như trang bị kiến thức, năng lực quản lý tài chính cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp; tạo điều kiện để tổ chức Hội tập hợp và đoàn kết nông dân, thúc đẩy các phong trào thi đua ở địa phương ngày càng hiệu quả.
Văn Hùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Độc đáo mô hình trồng bưởi da xanh trên che dù - dưới trải thảm