Quỹ HTND Phú Thọ: Hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng gần 1.200 mô hình, dự án
12:41 - 28/10/2020
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đang dư nợ 42.719,5 triệu đồng triển khai 222 dự án với 1.182 hộ vay. Trong đó: Trung ương ủy thác 15.500 triệu đồng; nguồn vốn cấp tỉnh 13.900,5 triệu đồng; nguồn cấp huyện 6.833,5 triệu đồng; nguồn vốn do Hội ND cấp xã tổ chức vận động chuyển về huyện quản lý 6.485,5 triệu đồng. So với thời điểm 31/12/2010 nguồn vốn Quỹ HTND tăng 25.495 triệu đồng. 

Dự án "Chăm sóc nâng cao chất lượng bưởi quả Đoan Hùng" tại xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng  giúp thu nhập của các hộ tham gia dự án được nâng cao

Đến nay, 13/13 huyện, thành, thị Hội thành lập Quỹ HTND cấp huyện. Mười năm qua, Quỹ HTND cấp tỉnh được cấp bổ sung từ ngân sách tỉnh 12 tỷ đồng; 13 huyện, thành, thị được ngân sách cấp huyện cấp bổ sung 6,012 tỷ đồng; nguồn vốn Quỹ HTND do Hội ND cấp xã vận động từ các tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp 6,485 tỷ đồng.
 

Trong đó, có 09 huyện có nguồn vốn dưới 500 triệu đồng, 02 huyện có nguồn vốn từ 500 triệu - 1 tỷ đồng, 02 huyện có nguồn vốn trên 1 tỷ đồng. Điển hình trong công tác quản lý, điều hành, vận động tăng trưởng nguồn vốn như: Hội ND thành phố Việt Trì, huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng, Yên Lập…Hiện, tổng nguồn vốn của mỗi huyện quản lý đều đạt trên 1 tỷ đồng.
 

195/213 Hội ND xã, phường, thị trấn tổ chức vận động xây dựng Quỹ HTND để chuyển về Hội ND huyện quản lý 6,485 tỷ đồng, 100% xã có vốn vận động dưới 50 triệu đồng.
 
 
Doanh số cho vay trong 10 năm đạt 136.393 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt 125.032 triệu đồng, xây dựng 1.177 mô hình, dự án vay vốn theo hướng liên kết hợp tác, hỗ trợ 6.239 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển kinh tế.
 

Đến 30/10/2020 tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND 3 cấp trên địa bàn tỉnh đạt 27.219,5 triệu đồng với 817 hộ vay tại 191 dự án gồm: 25 dự án trồng trọt (chiếm 13,08%); 123 dự án chăn nuôi (chiếm 64,39%); 34 dự án thủy sản (chiếm 17,89%); làng nghề và các loại hình khác có 09 dự án (chiếm 4,64%). Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND đã hỗ trợ 6.893 lượt hộ vay vốn, giải quyết việc làm cho 12.620 hộ.
 
 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả như: Dự án "Chăm sóc nâng cao chất lượng bưởi quả Đoan Hùng" tại xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng có vốn vay 500 triệu đồng với 10 hộ vay vốn. Sau 2 năm thực hiện dự án sản lượng bưởi được nâng lên, giá bán, thị trường tiêu thụ ổn định giúp thu nhập của các hộ đạt từ 100-150 triệu đồng/hộ/năm, giải quyết cho 25 lao động có việc làm.
 

Dự án "Chăn nuôi bò vỗ béo" tại xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy có vốn vay 1 tỷ đồng với 13 hộ tham gia. Qua xuất chuồng 2 lứa bò, bình quân thu nhập của các hộ đạt từ 25-30 triệu đồng/hộ/lứa, thu nhập trên năm đạt 50-60 triệu đồng/hộ, giải quyết việc làm ổn định cho 20 lao động.
 
 
Dự án "Trồng, chăm sóc, chế biến chè" tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê với vốn vay 400 triệu đồng được thực hiện tại làng nghề chè Đá Hen. Các hộ tham gia dự án có thu nhập đạt từ 15 - 30 triệu đồng/hộ/tháng…
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp với ngân hàng CSXH cho 33.301 hộ vay 1.236 tỷ đồng thông qua 1.056 Tổ TK&VV; 100% Tổ TK&VV thực hiện huy động tiết kiệm tự nguyện với số tiền gửi từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/tổ viên/tháng; tổng dư nợ tiền gửi tiết kiệm đạt trên 45 tỷ đồng; 100% Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu tiết kiệm.
 

Chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV ngày càng được nâng cao với 1.044 Tổ xếp loại tốt (chiếm 98,86%); 10 Tổ xếp loại khá (chiếm 0,94%); 02 tổ trung bình (chiếm 0,20%).
 

Điển hình các đơn vị làm tốt như: Hội ND thị xã Phú Thọ có 48 Tổ TK&VV với 1.627 hộ còn dư nợ 49.516 triệu đồng; Hội ND huyện Yên Lập có 92 Tổ TK&VV với 3.044 hộ dư nợ 120.335 triệu đồng.


Toàn tỉnh tổ chức tập huấn 655 lớp nghiệp vụ cho 39.480 lượt học viên tham gia; trong đó Quỹ HTND tỉnh tổ chức 130 lớp cho 11.105 lượt học viên; Hội ND huyện và cơ sở tổ chức 525 lớp cho 28.375 lượt học viên về nghiệp vụ quản lý cho vay Quỹ HTND và công tác nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH. Các cấp Hội tổ chức 34.320 cuộc kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXH tại 34.230 đơn vị, tổ chức, các nhân hộ vay vốn; trong đó Hội ND tỉnh kiểm tra 260 cuộc tại 307 đơn vị cấp huyện, xã, Tổ TK&VV và hộ vay vốn.
 
 
Hội ND các huyện, thành, thị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và phối hợp với Quỹ HTND tỉnh, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH kiểm tra 5.430 cuộc tại 10.950 đơn vị Hội ND cấp xã, Tổ TK&VV và hộ vay vốn, Hội ND các xã, phường, thị trấn kiểm tra 28.760 cuộc tại 36.200 Tổ TK&VV, hộ vay. 


Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, tạo điều kiện hơn cho Hội ND các cấp hoạt động. Hội ND các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là 3 phong trào thi đua lớn của Hội. Có thể khẳng định, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tại tỉnh Phú Thọ thực sự hiệu quả, tạo điều kiện cho bà con nông dân mở rộng quy mô sản xuất, góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Lê Hoàng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Độc đáo mô hình trồng bưởi da xanh trên che dù - dưới trải thảm