Hà Giang: 100% cấp huyện, thành phố thành lập Quỹ HTND
11:35 - 25/10/2020
(Quỹ HTND)- Tính đến 30/10/2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 19.650 triệu đồng, tăng 19.614 triệu đồng so với khi chưa thực hiện Đề án 966 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2010 - 2020"; trong đó: Nguồn vốn cấp tỉnh đạt 17.570 triệu đồng chiếm 89,4% tổng nguồn vốn, đạt 175,7%; Quỹ cấp huyện đạt: 2.080 triệu đồng trung bình 189 triệu đồng/huyện, đạt 19% so với chỉ tiêu Đề án. 02 huyện có nguồn vốn đạt 500 triệu đồng trở lên (Bắc Quang và Đồng Văn); 6 huyện có nguồn vốn dưới 500 triệu đồng.

Các mô hình dự án vay nguồn vốn Quỹ HTND được hội viên, nông dân đầu tư phục vụ sản xuất, kinh doanh, bước đầu phát huy hiệu quả 

Đến nay, 100% các huyện, thành phố thành lập Quỹ HTND, có 05 huyện Quỹ đã có con dấu riêng để giao dịch hoạt động; Ban Điều hành HTND cấp huyện được kiện toàn; có 8 huyện, thành phố được ngân sách cấp vốn bổ sung cho Quỹ HTND.
 

Tổng doanh số cho vay toàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 đạt 65.022 triệu đồng, cho 4.041 lượt hộ vay. Cụ thể: Nguồn vốn Quỹ HTND đầu tư xây dựng mô hình có doanh số cho vay quay vòng đạt 47.057 triệu đồng hỗ trợ 1.152 lượt hộ vay xây dựng 93 mô hình. Trong đó, dự án trồng trọt chiếm 65,5%; chăn nuôi 30,3%; thủy sản 2,1%; dịch vụ 2,1% với mức vay bình quân 40,84 triệu đồng/hộ.
 

Vốn dự án tín dụng nhận ủy thác của tỉnh cho vay tại quay vòng tại các xã biên giới với số vốn đạt 17.965 triệu đồng hỗ trợ 3.593 hộ nghèo tại các xã biên giới vay phát triển kinh tế. Vốn cấp huyện đạt 2.080 triệu đồng cho 56 hộ vay xây dựng 17 mô hình, chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Tổng doanh số thu nợ giai đoạn 2011-2020 đạt 44.189 triệu đồng.


Nhìn chung các mô hình dự án cho vay được các hộ đầu tư sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Tiêu biểu như: Mô hình thâm canh cam tại các xã Vĩnh Phúc, Đồng Yên, Tiên Kiều, Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang; xã Yên Hà, Hương Sơn, huyện Quang Bình; chăn nuôi trâu tại xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, xã Quang Minh huyện Bắc Quang; chăn nuôi lợn tại các phường Ngọc Hà, Minh Khai, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang và trồng dặm và chăm sóc cây thảo quả tại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang...; 
 
 
Để quản lý nguồn vốn Quỹ HTND, Ban Thường vụ, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh luôn thực hiện các quy định của Điều lệ Quỹ; thực hiện tốt các khâu lựa chọn mô hình, hộ vay, thẩm định dự án, giải ngân.

 
Hội ND tỉnh và Ngân hàng No&PTNT chi nhánh tỉnh đã ký thỏa thuận liên ngành 415/TTLN phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển tải vốn cho nông dân theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP. 3/11 huyện, thành phố (gồm huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang) ký thỏa thuận phối hợp liên ngành; thành lập 20 Tổ Vay Vốn với 782 thành viên; tổng dư nợ cho vay đạt 62.173 triệu đồng.
 

Tính đến 30/8/2020, Hội ND các cấp đang quản lý 685 Tổ TK&VV với 22.584 thành viên. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 861.053 triệu đồng, chiếm 27% tổng dư nợ của 04 Hội đoàn thể. Một số huyện có dư nợ cao trên 100 tỷ đồng như các huyện Bắc Quang, Vị Xuyện. 
 

Giai đoạn 2011-2020, Hội ND tỉnh tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng, phát triển Quỹ HTND và công tác quản lý sử dụng tài chính Quỹ HTND cho trên 300 lượt cán bộ là lãnh đạo Hội ND các huyện, thành phố trực tiếp quản lý và Ban điều hành Quỹ HTND.
 
 
Hàng năm, Ban điều hành Quỹ HTND các cấp tổ chức kiểm tra 100% các mô hình dự án và các hộ tham gia vay vốn Quỹ HTND. Qua kiểm tra đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng vốn vay tại cơ sở.
 
Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Độc đáo mô hình trồng bưởi da xanh trên che dù - dưới trải thảm