Thái Bình: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt gần 30 tỷ đồng
11:07 - 19/10/2020
(Quỹ HTND)- Đến hết tháng 9/2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 29,458.79 triệu đồng: Trong đó: Nguồn ủng hộ đạt 3,152 triệu đồng; nguồn mượn đạt 1,033 triệu đồng; nguồn vay 13,849 triệu đồng; nguồn bổ sung từ kết quả hoạt động 748.630 triệu đồng; Ngân sách địa phương chuyển sang 10,675 triệu đồng.

Dự án "Nuôi cá trắm đen" tại huyện Đông Hưng đem lại thu nhập ổn định cho hội viên, nông dân

Nguồn vốn trên cho 1.607 hộ vay với 56 dự án. Trong đó: Trung ­ương Hội ủy thác đầu tư cho 364 hộ vay 32 mô hình; Quỹ HTND cấp tỉnh được cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh 8,820 triệu đồng với 24 mô hình cho 269 hộ vay; Quỹ HTND cấp huyện 6,460.5 triệu đồng cho 966 hộ vay triển khai các dự án: Trồng cây đào cảnh, nuôi ba ba gai, 05 dự án chăn nuôi lợn nái, 16 dự án chăn nuôi bò sinh sản, 33 dự án nuôi trồng thủy sản.
 

Thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, 6/8 huyện, thành phố được cấp bổ sung từ ngân sách. Hội ND thành phố Thái Bình được cấp 1.200 triệu đồng, huyện Hưng Hà 200 triệu đồng, huyện Đông Hưng 100 triệu đồng, huyện Tiền Hải 150 triệu đồng, huyện Quỳnh Phụ 105 triệu đồng, Thái Thụy 200 triệu đồng; 8/8 huyện, thành phố đã kiện toàn ban điều hành Quỹ HTND và đã có dấu Quỹ HTND.


Điển hình hội viên, nông dân Nguyễn Thị Phương - thôn Duyên Nông, xã Điệp Nông vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND TW cùng với vốn tự có của gia đình đầu tư nuôi 10 con bò cho thu nhập từ 60-70 triệu đồng/năm; ông Phạm Ngọc Ánh – xã Đông Động, huyện Đông Hưng vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND TW đầu tư nuôi cá trắm đen thu nhập từ 150 triệu đồng/năm; ông Phạm Đình Chiểu – xã Vũ Đoài , huyện Vũ Thư vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND TW đầu tư nuôi cá lồng cho thu nhập từ 250 – 300 triệu đồng.
 

Năm 2020, Quỹ HTND tỉnh được ngân sách tỉnh cấp 1,0 tỷ đồng cho hội viên, nông dân triển khai dự án vay vốn tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ 500 triệu đồng; nuôi cá nước lợ xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải 500 triệu đồng.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức 42 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội gắn nghiệp vụ Quỹ HTND cho 2.731 hội viên, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 1.323 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 93.128 hội viên, nông dân. Thông qua công tác chuyển giao KHKT và trao đổi kinh nghiệm nhiều bà con đã nắm được tiến bộ KHKT áp dụng vào sản xuất  giúp sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích.
 

Các dự án vay vốn có hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho các hộ vay vốn phát triển sản xuất tạo công ăn việc làm tại chỗ, tích lũy trả gốc và phí theo quy định không có nợ quá hạn, các mô hình đã thành lập Tổ hợp tác hoạt động hiệu quả tại xã Đông Xuyên - huyện Tiền Hải, xã Thụy Văn - huyện Thụy, xã Đông Động- huyện Đông Hưng, xã Nam Thịnh- huyện Tiền Hải.
 
 
Chín tháng đầu năm 2020, Ban điều hành Quỹ HTND thực hiện 749 cuộc kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn Quỹ HTND và các nguồn vốn vay ở các huyện, thành phố, trong đó có 04 cuộc cấp tỉnh, 125 cuộc cấp huyện, 620 cuộc cấp xã. Qua kiểm tra trực tiếp các hộ vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, các mô hình phát triển tốt tạo việc làm ổn định cho các hộ vay vốn.
 

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh tiếp tục nhận ủy thác với ngân hàng CSXH hơn 1.107 triệu đồng giúp 34.193 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn thông qua 1.030 Tổ TK&VV.
 

Có thể thấy, các hộ vay vốn đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, hiệu quả đồng vốn góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ nông dân. Từ nguồn vốn này thu hút đư­ợc nhiều nông dân tham gia vào tổ chức Hội, nhờ đó vị thế của Hội ngày càng đư­ợc khẳng định.
 

Lê Hiếu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Độc đáo mô hình trồng bưởi da xanh trên che dù - dưới trải thảm