Triển khai thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng:
Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì hướng dẫn thực hiện
09:41 - 29/04/2020
Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
Lao động nông thôn mất việc làm cần được hỗ trợ. Ảnh: Bình Phương


Để chuẩn bị gói hỗ trợ này, Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH đã đánh giá kỹ tình hình lao động việc làm, thất nghiệp, dự báo diễn biến tới cuối năm, bám sát thực tiễn các địa phương, tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế.
 

Các dự báo của Cục Việc làm được công bố từ hơn một tháng trước cũng trùng khớp với điều tra của Tổng cục Thống kê vừa công bố, cho thấy công tác chuẩn bị của Bộ hết sức chu đáo và khoa học, bám sát thực tiễn...
 

Căn cứ vào đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH, Thủ tướng đã ký Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Hồ sơ, trình tự, thủ tục được thực hiện như sau:
 

Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương
 

1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.
 

2. Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách này.
 

3. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 1, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và gửi doanh nghiệp.
 

4. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
 

Đối với hộ kinh doanh
 

1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, gửi UBND cấp xã.
 

2. Trong 05 ngày, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp.
 

Trong 03 ngày, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 

Đối với lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:
 

1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.
 

2. UBND cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện.
 

3. UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong 02 ngày làm việc.  
 

4. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 

Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm:
 

1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, gửi UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và ngược lại.
 

2. Trong 05 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện.
 

3. Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.  
 

4. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 

Ngày 27/4/2020, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19.

Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi