TƯ Hội NDVN – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đưa chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước lên tầm cao mới
08:42 - 29/01/2019
Chiều  (24/1), tại Hà Nội, TƯ Hội NDVN và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019- 2023.
TƯ Hội NDVN và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết chương trình phối hợp

Tham dự lễ ký kết, về phía TƯ Hội NDVN có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cùng các Phó Chủ tịch: Đinh Khắc Đính, Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Lều Vũ Điều. Phía Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; các Thứ trưởng: Lê Tấn Dũng, Lê Quân, Nguyễn Thị Hà và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, các tổng cục, cục, vụ, viện thuộc hai cơ quan.


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Thông qua Chương trình phối hợp, hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với nông dân, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo của Tổ quốc đã được ban hành khá đầy đủ, toàn diện. Công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động cũng được thực hiện tốt. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, rất thiết thực hiệu quả, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước giảm còn khoảng 5,35%.


Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng, năng suất lao động nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác dạy nghề, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm lo người cao tuổi, người khuyết tật, các gia đình có công với cách mạng; công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ở nông thôn.

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu tại lễ ký kết

Thông qua chương trình phối hợp, hai bên sẽ hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho khoảng 100 cán bộ hội, hội viên nông dân trẻ, tiêu biểu để đưa đi tu nghiệp sinh, thực tập sinh, đi làm việc ở Nhật, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình giáo dục nghề nghiệp.


Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổng hợp kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phân bổ chỉ tiêu và kinh phí đào tạo sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 3 tháng cho các Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn có chức năng, nhiệm vụ dạy nghề của các tỉnh, thành Hội; phối hợp đào tạo cán bộ, hội viên, nông dân học trình độ trung cấp ngành nông nghiệp, cơ điện, xã hội và các ngành, nghề khác nhằm nâng cao trình độ quản lý, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


Giai đoạn 2019- 2023 hai ngành sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, đào tạo nghề ở nông thôn; tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Trẻ em; Luật Người cao tuổi; Luật Phòng chống ma túy, Pháp lệnh mại dâm; Luật Người khuyết tật; các nghị định, thông tư; các chương trình hành động quốc gia về an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về giáo dục nghề nghiệp, việc làm; làm đầu mối tham gia tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.


Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội NDVN tổ chức xây dựng tài liệu đào tạo nghề nghiệp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm đối với nông dân đã qua đào tạo nghề có việc làm trong nước và ngoài nước; duy trì, nhân rộng mô hình, dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm hiệu quả từ Quỹ Quốc gia về việc làm của nông dân ở các địa phương; hỗ trợ xây dựng mô hình giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc, biên giới, miền núi, vùng căn cứ cách mạng, vùng khó khăn; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và đa dạng hóa về thu nhập cho người nghèo, hộ nghèo, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khóa huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân…


Trên cơ sở đó, TƯ Hội NDVN và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Hội ND, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.


Hàng năm, các cục, vụ, viện, tổng cục, đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp xây dựng kế hoạch, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, kinh phí cho các ban, đơn vị của Hội NDVN thực hiện nội dung Chương trình phối hợp.

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng tặng bằng khen cho Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

Định kỳ hàng năm, 05 năm, hai bên tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo; tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích, sáng kiến thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, đảm bảo an sinh xã hội ở nông thôn.


Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, thời gian tới, hai bên cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động; tư vấn hướng nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn; nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế và thị trường lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn có đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo các nghề phi nông nghiệp để phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo theo vị trí làm việc tại doanh nghiệp, làng nghề.


Giai đoạn 2011- 2018, hai bên đã phối hợp tổ chức 05 cuộc thi “ Tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp, làng nghề”; 25 lớp đào tạo giảng viên nguồn về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp; 83 lớp tập huấn tình nguyện viên nông dân về an toàn, vệ sinh lao động theo phương pháp giáo dục hành động; 20 cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cải thiện về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp và trong sinh hoạt hàng ngày.


Đồng thời phối hợp tổ chức hội thảo tại 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam) cho 126 cán bộ chủ chốt của 63 tỉnh, thành Hội; biên soạn in ấn và phát hành 02 cuốn tài liệu: Hỏi - đáp về Luật phòng, chống bạo lực gia đình và cuốn Đàn ông xây tổ ấm; đào tạo 62 cán bộ Trung ương Hội và 7 tỉnh dự án về kiến thức, kỹ năng truyền thông về giới, phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức 55 khóa đào tạo cho 5.720 cán bộ Hội các cấp; tổ chức 28 cuộc tọa đàm, hội thảo, giao lưu sân khấu hóa với sự tham gia của 5000 hội viên nam nông dân, cán bộ cơ sở; phối hợp tổ chức 48 hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách  Bảo hiểm xã hội với sự tham gia của 10.000 cán bộ và hội viên nông dân, in ấn 16.000 cuốn “ Cẩm nang tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT” dành cho cán bộ Hội cấp cơ sở, giúp cán bộ các chi, tổ Hội thuận lợi trong việc tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện. Tổ chức 05 Hội thi tuyên truyền chính sách BHXH với chủ đề “Nông dân với chính sách BHXH” dưới hình thức sân khấu hóa.


Hội ND đã tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở dạy nghề từ Trung ương đến địa phương gồm: 01 trường Trung cấp nghề, 04 cơ sở dạy nghề khu vực trực thuộc trường và 54 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân trực thuộc các tỉnh, thành Hội. Biên soạn Chương trình trung cấp nghề, sơ cấp nghề và phát hành 03 bộ tài liệu, với gần 10.000 cuốn về phương pháp tuyên truyền, tư vấn,vận động nông dân. Trung ương Hội đã chỉ đạo thành lập các nhóm hộ có cùng mục đích sản xuất, các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phát triển dự án quy mô nhỏ thành các dự án có quy mô lớn để từng bước cải thiện, giải quyết việc làm có hiệu quả  hơn.


Nhân dịp này, TƯ Hội NDVN đã trao bằng khen cho 14 cá nhân thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã có thành tích trong việc thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên giai đoạn 2011 – 2016; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho 7 cá nhân thuộc TƯ Hội NDVN đã có thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác đoạn 2011 - 2016.

 

Nguồn: Cổng ĐT HND
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh