"Mỗi chi bộ, từng đảng viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt những kết quả tốt hơn nữa"
08:30 - 22/01/2019
 Đó là chỉ đạo của Đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Hội NDVN tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 sáng (21/1) tại Hà Nội.
Đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Hội NDVN chủ trì Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị còn có Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao; Phó Chủ tịch Thường trực BCH Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cùng các Phó Chủ tịch: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định.

 
Trong năm 2018, có 04 tổ chức đảng là đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được vinh dự nhận giấy khen. Về đảng viên, có 57 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 238 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.


Bí Thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch BCH Hội NDVN Thào Xuân Sùng trao tặng Giấy khen cho các chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018

 
Năm 2018, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Thường trực, Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực trong công tác tham mưu và triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của từng cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

 
Đáng chú ý, thông qua sự đổi mới tích cực về nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu đề xuất, tuyên truyền, vận động; tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ theo phương châm “hiểu nông dân và vì nông dân”, Đảng đoàn và Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân trung tâm và nòng cốt trong phát huy tốt vai trò chủ thể của giai cấp nông dân. Từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội ND các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm.

 
Các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã đoàn kết, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ trong năm 2018; nhờ đó, các chỉ tiêu thi đua của công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho đảng viên tiếp tục được thực hiện tốt; đã tổ chức tuyên truyền cho trên 11 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng.
 

Các đại biểu tập trung nghiên cứu dự thảo báo cáo tổng kết Đảng bộ cơ quan năm 2018

Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy xác định thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là sự kết hợp giữa “xây” và “chống”. Đó là tập trung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh chống “suy thoái”, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 
Song song với đó, các cấp Hội còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã có 2.264 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

 
Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; công tác kiện toàn củng cố cấp ủy cơ sở trực thuộc luôn được Đảng ủy quan tâm sát sao, chú trọng kiện toàn ngay khi có sự thay đổi. Việc quản lý đảng viên, nắm tình hình, phân tích các vấn đề liên quan đến đảng viên được thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đến toàn Đảng bộ. Đồng thời với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được các cấp ủy trong Đảng bộ quan tâm thực hiện; tham gia đầy đủ các lớp do Đảng ủy Khối tổ chức.

 
Công tác phát triển Đảng được quan tâm đúng mức, trong năm đã kết nạp được 10 quần chúng ưu tú vào Đảng, đưa tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 296 đồng chí. Hiện nay, tổ chức đảng sinh hoạt ổn định gồm 02 đảng bộ bộ phận, 14 chi bộ trực thuộc. Ngoài ra, chuyển đảng chính thức cho 12 đồng chí; chuyển sinh hoạt Đảng cho 39 đồng chí; đề nghị cấp thẻ đảng viên cho 11 trường hợp; thực hiện thủ tục cấp huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí; đảng viên bị xóa tên 01 đồng chí... Tất cả các thủ tục đều luôn tiến hành đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

 
Công tác đánh giá cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện. Năm 2018, Đảng ủy cơ quan thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề tại 01 chi bộ; UBKT Đảng ủy thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề tại 01 chi bộ khác. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị cũng tiến hành kiểm tra Đảng ủy cơ quan và 06 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến hành kiểm tra Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và 07 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội...

 
Tại Hội nghị, các ý kiến của đại biểu đã cùng nhau thảo luận, thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các chủ trương, chính sách liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA), về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

 
Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp với Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VI về 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, các Nghị quyết của Đảng mà trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2015- 2020; phối hợp nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nhất là trong trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch, chế biến và bảo quản nông sản...

 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao bày tỏ sự nhất trí cao với những kết quả đạt được của Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN trong năm 2018.

 
Đồng chí nhấn mạnh: Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN cần quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao năng lực để lãnh đạo Hội hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Một khi công tác Đảng làm tốt thì cũng có nghĩa đơn vị đó thực hiện công tác chuyên môn tốt. Vì thế, mỗi đảng viên cần nghiêm túc thực hiện, tu dưỡng bản thân và các chi bộ lấy đó làm cơ sở để Đảng bộ cơ quan đánh giá thi đua cuối năm. Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN cần tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan trong Khối nhằm triển khai thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời góp phần cùng Đảng bộ Khối thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu thi đua đề ra trong năm 2019.

 
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối. Từ sự đánh giá đúng mức kết quả, ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018; quán triệt sâu sắc các Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN cần triển khai trong năm 2019 về công tác xây dựng Đảng.

 
Theo đó, năm 2019 được xác định là năm tăng cường các giải pháp cụ thể. Đảng ủy cơ quan, các Đảng ủy bộ phận và chi ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN; cụ thể hóa phương hướng 5 mục tiêu, 14 nhóm chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác Hội và phong trào nông dân.

 
“Đảng ủy cơ quan tập trung nghiên cứu về phương thức phối hợp cụ thể với các Bộ, ngành, cơ quan khác để tăng cường đào tạo nghề cho hội viên, nông dân. Từ đó giúp nâng tầm chất lượng tay nghề cho người lao động, hướng tới quá trình hội nhập quốc tế- Đây là hướng tư duy mới nên đích thân Đảng ủy cơ quan cần đi đầu để làm tốt công tác vận động, phối hợp. Đảng ủy cơ quan và các đảng ủy, chi ủy bộ phận cần coi việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội, mà then chốt là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội theo nội dung Nghị quyết 26 của BCH T.Ư Đảng khóa XII gồm: Thực sự có bản lĩnh chính trị kiên định; có trình độ học vấn khá toàn diện và kỹ năng công tác vận động quần chúng; thật sự tin nông dân, trọng nông dân, hiểu nông dân, học nông dân, dựa vào nông dân, có trách nhiệm với nông dân…
 

Tôi tin tưởng  rằng, mỗi chi bộ, đảng bộ bộ phận và từng đảng viên sẽ nghiêm túc tự soi, tự sửa; tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong năm 2019”– Chủ tịch Thào Xuân Sùng kh
ẳng định

02 đồng chí đảng viên của Đảng bộ được vinh dự trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
 
 

Năm 2019, Đảng bộ cơ quan phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng và 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; 100% chi bộ có ít nhất 3 kỳ sinh hoạt chuyên đề. Toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp từ 08- 10 đảng viên mới; phấn đấu từ 100% đảng bộ bộ phận, chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 95% đảng viên toàn Đảng bộ được xếp loại đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ cơ quan đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Minh Phúc
Nguồn: Cổng ĐT HND
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh