Dồn lực cho tái cơ cấu nông nghiệp
10:54 - 04/10/2018
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân cũng đề nghị cần dồn sức để xây dựng hợp tác xã, nâng cao chất lượng lao động ở nông thôn, đưa sản xuất nông nghiệp đạt mục tiêu yêu cầu đề ra...
Chủ tịch Hội Nông dân Thào Xuân Sùng phát biểu (Ảnh:VOV)

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dồn lực cho công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng tưởng, xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản hướng tới mục tiêu chiến lược là nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đề nghị như vậy trong thảo luận báo cáo tình hình KT-XH tại Hội nghị BCH TƯ đang diễn ra ở Hà Nội vào sáng qua (3/10).

Ông Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, không thể công nghiệp hóa một chiều mà phải công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn mạnh mẽ để cân đối lực lượng lao động, hướng tới xây dựng nông thôn mới. Thực trạng tại một số địa phương, tỷ lệ nông dân bỏ ruộng nhiều vì manh mún, nhỏ lẻ, kinh doanh không hiệu quả, không tích tụ được ruộng đất, không kết nối, liên kết được thì đề nghị cần rà soát quy hoạch ở vùng sản xuất lúa hợp lý trên cơ sở ổn định diện tích lúa hiện nay đã được Quốc hội quyết định, cho phép các địa phương có thể chuyển đổi một phần để nuôi, trồng những cây có giá trị kinh tế cao trong vòng từ 7-15 năm.

Khi cần thiết đưa lại những diện tích này để sản xuất lúa nhưng phải là lúa công nghệ cao, chất lượng cao, phù hợp cho xuất khẩu. Như vậy, chúng ta sẽ tập hợp đoàn kết được nhân lực ở nông thôn, cũng như các doanh nghiệp.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân cũng đề nghị cần dồn sức để xây dựng hợp tác xã, nâng cao chất lượng lao động ở nông thôn, đưa sản xuất nông nghiệp đạt mục tiêu yêu cầu đề ra; hoàn thiện thể chế chính sách để liên kết 6 nhà thành công, trong đó khuyến khích các hộ nông dân cho thuê đất nông nghiệp hoặc góp giá trị quyền sử dụng đất mà không cần chuyển đổi quyền sở hữu ruộng đất, tạo điều kiện cho các hộ nông dân đạt lợi thế về quy mô, giảm chi phí, như vậy các hộ sẽ đồng tình ủng hộ, tạo ra sức mạnh nội lực.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nêu vấn đề, mặc dù đã có nhiều đạo luật được sửa nhưng vẫn còn một số luật chồng chéo, còn thiếu một số Nghị định để thể chế hóa, điển hình như tháo gỡ khó khăn cho việc tích tụ đất đai. Đồng thời, ông Lê Đình Sơn cho rằng để có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao phải nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý, bảo đảm hiệu quả, bởi nếu không có hành lang pháp lý trong quá trình triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Các đại biểu khác đề nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành, vùng SXNN theo 3 trục sản phẩm gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Phát triển, mở rộng sản xuất, theo hướng khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của từng vùng, miền, địa phương, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn phục vụ xuất khẩu.

VĂN HÙNG
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh