Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Hà Nội kết nối đồng bằng Bắc Bộ
08:25 - 12/09/2018
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội ND TP.Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua (2013-2018) các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng. Ảnh: Đ.T

Theo Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: TP.Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, KHKT, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Trong 5 năm qua, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu và tuyên truyền, vận động hội viên, ND thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với những thành tích nổi bật đó, BCH T.Ư Hội NDVN đã quyết định tặng cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 cho Hội ND TP.Hà Nội. Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị Đại hội đại biểu Hội ND TP.Hà Nội tập trung thảo luận 6 nhiệm vụ và giải pháp sau.
 

Thứ nhất, trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được điều chỉnh, kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016 - 2020) đã được phê duyệt và kết quả dồn điền đổi thửa, Hội ND TP.Hà Nội phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên ND phải chuyển mạnh mẽ tư duy, dám nghĩ, dám làm tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn.
 

Thứ hai, Hội ND TP.Hà Nội phải chủ động, tích cực tham gia rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trồng trọt, quy hoạch chăn nuôi, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển thông minh.
 

Thứ ba, trong quá trình xây dựng TP.Hà Nội trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp, hiện đai, văn minh, đáng sống, TP.Hà Nội cần phải ưu tiên phát triển ngành kinh doanh nông nghiệp hiện đại được kết nối mạnh mẽ với với các địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc mà TP.Hà Nội là trung tâm.
 

Thứ tư, các cấp Hội TP.Hà Nội phải luôn gần dân, hiểu ND, biết lắng nghe ND; thực hiện sáng tạo 5 phương pháp vận động quần chúng, nâng cao năng lực thuyết phục cảm hóa và nêu gương theo tư tưởng,  đạo đức Hồ Chí Minh.
 

Thứ 5, các cấp Hội TP.Hà Nội cần tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của ND, nhất là tháo gỡ điểm nghẽn trong nông nghiệp công nghệ cao.
 

Thứ 6, tập trung xây dựng tổ chức Hội ND và mấu chốt là đội ngũ cán bộ Hội và hội viên ND có trình độ học vấn, có kỹ năng canh tác nông nghiệp công nghệ cao để gia thị trường…

Nguồn: Dân Việt
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả