5 nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới của Hội ND Thái Bình
09:24 - 09/08/2018
Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều khẳng định, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên của Hội ND Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Để phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội ND của tỉnh Thái Bình cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:
Trong khuôn khổ tổ chức Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Hội NDVN Lều Vũ Điều thăm các gian hàng giới thiệu nông sản của các ND SXKD giỏi tỉnh Thái Bình. Ảnh: T.H

Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực “tam nông”.
 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực gắn với quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội theo hình thức chi, tổ Hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ...
 

Cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội cần tiếp tục động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế.
 

Chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Các cấp Hội cần làm tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền và các cấp...
 

BCH Hội ND các cấp thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát chủ trương của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; Điều lệ, nghị quyết của Hội cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng quy chế hoạt động. Mỗi thành viên BCH phải chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong công việc; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ND.

Nguồn: Dân Việt
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả