Hội ND tỉnh Ninh Thuận: Tổ chức kiểm tra tại các dự án sử dụng vốn Quỹ HTND năm 2024
11:16 - 23/05/2024
(Quỹ HTND)- Vừa qua, Hội ND tỉnh thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra các dự án đã giải ngân sử dụng nguồn vốn vay Quỹ HTND tỉnh (giai đoạn 2023-2025) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Dự án nuôi dê tại xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Thái Bá Hòa - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh kiêm Phó Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh làm trưởng đoàn; các thành viên Ban điều hành Quỹ HTND, Ban Kinh tế-Xã hội, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội ND tỉnh và các thành viên Ban điều hành Quỹ HTND các huyện Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam; các chủ dự án, hộ hội viên, nông dân tham gia sử dụng vốn.
 

Tại các nơi được kiểm tra gồm các dự án: “Trồng táo bao lưới chắn côn trùng” tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; “Chăn nuôi bò sinh sản” tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; “ Chăn nuôi dê thịt bảo đảm vệ sinh môi trường” và “Chăn nuôi bò thịt bảo đảm vệ sinh môi trường” tại xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam; tại Hội ND huyện Ninh Hải về các chương trình phối hợp ủy thác với các Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT và các hoạt động nghiệp vụ của Ban điều hành Quỹ HTND huyện Ninh Hải. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự án tại các địa phương và có báo cáo gửi về cấp trên.
 

Qua các hoạt động kiểm tra tại địa phương cho thấy, các chủ dự án và hộ vay đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, yêu cầu theo Hợp đồng đã ký kết trong việc tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình thuộc các lĩnh vực nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi; góp phần giải quyết việc làm cho các hộ hội viên, nông dân.
 
 
Thời gian tới, Hội ND tỉnh phối hợp với các huyện, thành Hội và cơ sở Hội tiếp tục kiểm tra các dự án đã triển khai tại các địa phương; song song đó, tiến hành thẩm định, kiểm tra các dự án mới để tiếp tục giải ngân các nguồn vốn nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện việc triển khai cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 662-KH/HNDTW ngày 22/8/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN và các văn bản chỉ đạo của Hội ND tỉnh, các huyện, thành Hội về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ HTND tỉnh Ninh Thuận.
 

Xuân Nông
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường