Bình Phước: Tập trung nguồn vốn vay cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số
11:19 - 27/05/2024
(Quỹ HTND)- Mới đây, Quỹ HTND tỉnh phối hợp với Hội ND huyện Bù Gia Mập, UBND, Hội ND xã Bù Gia Mập tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh cho dự án “Chăm sóc và khai thác mủ cao su”.

Đại diện Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh, Đảng uỷ xã Bù Gia Mập trao tiền vay vốn hỗ trợ hội viên, nông dân


Theo đó, Quỹ HTND tỉnh tiến hành giải ngân cho 10 hộ vay trên địa bàn xã. Trong đó, có 9 hộ là Hội viên người đân tộc thiểu số với mức vay 50 triệu đồng/hộ, thời hạn vay 36 tháng. Tổng số tiền được giải ngân là 500 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND tỉnh. Nguồn vốn Quỹ HTND kịp thời để hỗ trợ cho các hộ vay vốn triển khai dự án khi cây cao su sắp vào thời điểm cần được đầu tư và chăm sóc.
 
  
Giám đốc Quỹ HTND tỉnh Trần Thị Hồng cho biết: “Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Hội ND tỉnh quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh. Hội ND các cấp đã, đang và sẽ quan tâm, hỗ trợ vốn vay cho các hội viên thiếu vốn sản xuất và đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập cải thiện đời sống và kinh tế gia đình”.

Huyền Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường