Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
17:36 - 14/11/2023
(Cổng ĐT HND) – Sáng nay (14/11), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. 


Đồng chí Nguyễn Văn Thể- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Văn Thể- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 396 điểm cầu với sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 
Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan.

 
Hội nghị tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.

 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe GS, TS. Tạ Ngọc Tấn- Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung căn bản, cách tiếp cận các vấn đề được nêu trong cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; sách có dung lượng hơn 500 trang.

 
Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được hoàn thành và ra mắt vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận cả trong nước và quốc tế rất quan tâm; đồng thời, Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

 
Cuốn sách chọn lọc 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng.

 
Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư cho thấy sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tạo được sự lan tỏa và hưởng ứng rộng khắp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhờ đó, đường lối, chủ trương của Đảng nhanh chóng được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, được khẩn trương quán triệt trong thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực và thiết thực.

 
Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ góp phần khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, cũng nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục, một số khó khăn, thách thức cần nỗ lực vượt qua, những định hướng, gợi mở quan trọng để các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến phát triển đất nước phồn vinh.

 

Toàn cảnh Hội nghị từ điểm cầu trực tuyến của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Hội nghị nhằm quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Từ đó, định hướng nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.

 
Bí thư Đảng uỷ Khối Nguyễn Văn Thể đề nghị, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá đã được Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đề ra. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong hai năm cuối nhiệm kỳ; phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.
 

Các cấp ủy tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện  rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội các Đảng bộ trực thuộc, Đại hội XIV của Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.
 
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường