Công bố biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
09:50 - 08/11/2023
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành bộ nhận diện và logo tuyên truyền Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra từ ngày 25 – 27/12/2023 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, ngày hội lớn của giai cấp nông dân và cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam.
 
 
 
Để tuyên truyền sâu rộng về Đại hội trong cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, Ban Thường vụ Trung ương Hội thiết kết bộ nhận diện hình ảnh và nội dung một số khẩu hiệu tuyên truyền. Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn phù hợp, hiệu quả.
 
 
Xin trân trọng đăng hình ảnh logo tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

 
Logo Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028


Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra từ ngày 25 – 27/12/2023 tại thủ đô Hà Nội 

Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường