Quỹ HTND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế
17:33 - 26/09/2023
(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND huyện Quỳ Châu tăng cường công tác giải ngân, hỗ trợ hội viên nghèo được tiếp cận với nguồn Quỹ HTND do các cấp Hội quản lý. Quỹ HTND trở thành nguồn lực giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, sản xuất, xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập của gia đình cũng như góp phần chuyển dịch kinh tế ở địa phương, xây dựng các mô hình kinh tế, hiệu quả và bền vững.

Mô hình nuôi bò 3B tại xã Châu Bình. Ảnh tư liệu

 

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Hội ND huyện đã giải ngân nguồn vốn đạt trên 1 tỷ đồng; trong đó, cấp huyện 500 triệu đồng, nguồn huy động từ cán bộ, hội viên được trên 500 triệu đồng. Các mô hình được hướng dẫn triển khai và phát huy hiệu quả cao.

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND huyện triển khai thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND. Nhiều mô hình kinh tế, tổ Hội ND nghề nghiệp, tổ hợp tác được vay vốn sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế giúp đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo cho hội viên, nông dân. Tính đến tháng 8/2023, Hội ND huyện đã giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh và cấp huyện triển khai hơn 10 dự án với trên 100 hộ tham gia.
 
 
Phó Chủ tịch Hội ND huyện Sầm Trung Kiên cho biết: Tổng vốn Quỹ HTND do Hội ND huyện quản lý đến nay đạt 3.486.602 triệu đồng; trong đó, từ nguồn Quỹ HTND cấp tỉnh quản lý 2,4 tỷ đồng giải ngân 8 dự án với 80 hộ tham gia; nguồn quản lý cấp huyện 1.086.602 triệu đồng (UBND huyện cấp 500 triệu đồng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân toàn huyện đóng góp 558.602.000 đồng), đã giải ngân 5 dự án với 31 hộ tham gia.

 
Ngoài ra, tổng số vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH do Ban Thường vụ Hội ND huyện quản lý đạt trên 139 tỷ đồng với gần 2.500 hộ vay thông qua 60 Tổ TK&VV.

 
Nguồn Quỹ HTND hỗ trợ mức vay 300 triệu đồng/mô hình hoặc tổ Hội nghề nghiệp, giúp nâng cao năng suất và thu nhập cho các hộ tham gia. Điển hình như: Mô hình tổ Hội nghề nghiệp “Chăn nuôi bò sinh sản” được thành lập tại xã Châu Hội và Châu Tiến vào tháng 9/2022 với tổng nguồn vốn 600 triệu đồng, giải ngân cho 20 hộ hội viên tham gia tổ Hội. Hay như dự án “Sản xuất hương trầm” tại thị trấn Tân Lạc”, tổ Hội “Chăn nuôi bò nhốt sinh sản” tại xã Diên Lãm…

 
Nhờ vậy, nhiều mô hình kinh tế, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cũng được hình thành tại các địa phương. Nguồn lợi nhuận của các hộ hội viên, nông dân được nâng cao, có thu nhập ổn định, góp phần xóa nghèo, thoát nghèo bền vững, tạo tiền đề để phát triển và nâng cao hơn nữa các mô hình.

 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND huyện cũng thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp hội viên tiếp cận được với các nguồn vốn vay ưu đãi. Mặt khác, các cấp Hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn để chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

 
Hiện, các cấp Hội tập trung nhân rộng một số mô hình như: Chăn nuôi lợn đen, nuôi bò 3B, cá lồng nước ngọt; đặc biệt là mô hình nuôi vịt bầu Quỳ đang được duy trì và phát triển khoảng 10.000 nghìn con. Mới đây, Ban Thường vụ Hội ND huyện cũng đã cho ra mắt thêm tổ Hội chăn nuôi vịt bầu Quỳ thương phẩm tại xã Châu Thắng.

 
Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Hội ND huyện chú trọng thực hiện thường xuyên. Qua các đợt kiểm tra, các dự án vay vốn Quỹ đã thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra, đúng đối tượng, các hộ vay vốn đúng mục đích và mang lại hiệu quả rõ nét.

 
Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội ND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND; tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển hoạt động Quỹ HTND trên cơ sở các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN & PTNN huyện hỗ trợ cho hội viên, nông dân được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi thông qua các chương trình và các kênh vay vốn, giải ngân nguồn vốn…

Lữ Nghĩa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường