Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên
11:01 - 25/09/2023
Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên hoàn thành đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu

Sáng ngày 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa.
 

Cùng dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBND, HĐND, tỉnh Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cùng dự Đại hội còn có 236 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 213.000 hội viên, nông dân trong tỉnh.
 

Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên hoàn thành đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Văn Thắng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Hưng Yên; chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thành đạt và vượt mức 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra.
 

Các cấp Hội tập trung cao trong xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện ba Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác xây dựng Hội vững mạnh. Nội dung và phương thức hoạt động của Hội, công tác chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, đã gắn việc tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn và hỗ trợ nông dân.
 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa. Nhiệm kỳ qua, hàng năm, trung bình Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên có trên 112.000 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; qua bình xét trung bình hàng năm có 60.000 hộ đạt danh hiệu các cấp đạt 53,5% số hộ đăng ký (vượt chỉ tiêu đề ra).
 

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các nông dân giỏi này là nòng cốt xây dựng các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.
 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Hưng Yên tham gia tư vấn, hướng dẫn thành lập mới được 42 hợp tác xã; 83 tổ hợp tác. Nâng tổng số hợp tác xã, tổ hợp tác do các cấp Hội Nông dân tư vấn hướng dẫn thành lập đến nay là 88 hợp tác xã và 87 tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp (đạt 145,6% kế hoạch giao). Các cấp Hội trong tỉnh hướng dẫn xây dựng được 150 mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.
 

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Trong nhiệm kỳ, hội viên, nông dân tỉnh Hưng Yên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng số tiền đóng góp 141 tỷ đồng; 77.899 ngày công; hiến 96.866m2 đất; đường giao thông được làm mới, sửa chữa 290 km. Các cấp Hội trong tỉnh duy trì 159 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường.
 

Nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân và giai cấp nông dân 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trần Quang

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tích cực, chủ động trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với sở, ngành, địa phương thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2014 – 2020.


Các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội. Tổ chức Hội ngày càng được củng cố, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân...
 

"Thông qua đó vị thế, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được thể hiện rõ tạo thế và lực mới cho nhiệm kỳ 2023 – 2028" - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.
 

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định: "Hội Nông dân thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt dẫn dắt phong trào nông dân phát triển, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Hưng Yên. 
 

Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
 

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết: Với cấu trúc kinh tế của Hưng Yên hiện nay, ngành nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 7,5% GRDP, nhưng tỷ lệ đô thị hóa 43,4%, song tỉnh ta vẫn còn tới 65% dân số là nông dân, người dân ở nông thôn còn chiếm 83,2% dân số thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn là mặt trận ưu tiên, là nguồn lực, động lực và đóng góp rất quan trọng vào sự ổn định và phát triển nhanh, bền vững của Hưng Yên hiện nay và thời gian tới, nhất là trong thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh và là thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2037.
 

"Hội Nông dân các cấp phải tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, nhất là các chính sách, pháp luật về đất đai, xây dựng, đô thị, thủy lợi, đê điều, bảo vệ môi trường. Vận động hội viên, nông dân tự nguyện góp sức, góp của, hiến đất xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu..." - Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên nhấn mạnh.

Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản