Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định
16:41 - 22/09/2023
Sáng nay, 22/9, tại TP Nam Định, diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn và Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc dự, chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nam Định; đại biểu HND một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trong tỉnh cùng 295 đại biểu đại diện cho trên 305 nghìn hội viên HND trong toàn tỉnh.
 

Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân 

Phát biểu khai mạc, chào mừng Đại hội, Chủ tịch Hội ND tỉnh Nam Định Nguyễn Hùng Mạnh cho biết, nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong tỉnh luôn bám sát mục tiêu, định hướng của Trung ương HND Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, đoàn kết, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ X đề ra.
 

Nổi bật là, các cấp Hội thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 14.968 hội viên; tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 305.344 hội viên. Qua phân loại, đánh giá hàng năm, số cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt từ 90% trở lên.
 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được đẩy mạnh. Bình quân mỗi năm đã có 252 nghìn số hộ nông dân đăng ký, trong đó có trên 129 nghìn hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh có nhiều đổi mới. 
 

Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý trên 35 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng 183 mô hình HTX, tổ hợp tác, chi HND nghề nghiệp, tổ HND nghề nghiệp; cho 2.063 hộ vay qua 357 dự án, giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động. 
 

5 năm qua, Hội ND tỉnh đã phối hợp tổ chức 359 lớp dạy nghề cho gần 12 nghìn lượt người; trực tiếp và phối hợp tổ chức trên 2.300 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 285 nghìn lượt hội viên, nông dân. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, hội viên, nông dân tiếp tục hiến 74.338m2 đất; góp 10.629 ngày công, đóng góp trên 12 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Có 209/209 cơ sở Hội, 2.018/2.018 chi Hội có mô hình, việc làm cụ thể tham gia xây dựng NTM.
 

Nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong tập hợp, vận động nông dân, đẩy mạnh các phong trào nông dân. Phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu cụ thể: Hàng năm phát triển mới 2.000 - 2.500 hội viên, 93% cơ sở, chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 

Theo đó, thành lập mới 90 tổ HND nghề nghiệp, 30 chi HND nghề nghiệp. Hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 
 

Hỗ trợ thành lập mới từ 15 HTX và 50 tổ hợp tác trở lên. 100% số hộ hội viên cam kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 100% cơ sở và 70% chi Hội thực hiện mô hình tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hàng năm đạt trên 10%.
 

Vượt khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội ND tỉnh Nam Định đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội NDVN phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mai Chiến

Đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua trước ảnh hưởng, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, giá cả vật tư nông nghiệp biến động tăng cao; nhất là khó khăn, tổn thất lớn do đại dịch Covid-19, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của T.Ư Hội NDVN, Tỉnh ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền tỉnh Nam Định, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các sở, ban ngành, đoàn thể; đặc biệt là sự chủ động, nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên, nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 

Đặc biệt, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh khóa X và của T.Ư Hội NDVN giao đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. 
 

"Từ thực tiễn của phong trào đã xuất hiện nhiều tổ chức Hội xuất sắc, nhiều cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công tác Hội và phong trào nông dân; nhiều hội viên, nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và các phong trào thi đua yêu nước được biểu dương, tôn vinh; nhiều cách làm mới, nhất là mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả được nhân rộng", đồng chí Lương Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá.
 

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Hội ND tỉnh Nam Định đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc khẳng định, cùng với nông dân cả nước, phát huy truyền thống của vùng đất ngàn năm văn hiến và cách mạng, các thế hệ nông dân Nam Định, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt trong lúc khó khăn, khủng hoảng kinh tế, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.
 

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát định hướng của T.Ư Hội NDVN, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, BCH Hội ND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các cấp Hội và hội viên, nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, chịu khó, sáng tạo, với tinh thần nỗ lực cao nhất, thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X đã đề ra.
 

"Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; Các phong trào thi đua nông dân tham gia xây dựng NTM được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, tạo sự đồng thuận, khí thể, quyết tâm và huy động sức người, sức của, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân để xây dựng nông thôn mới; nhất là việc vận động người dân hiến đất, đóng góp ủng hộ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo vệ môi trường...", Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đánh giá, ghi nhận.

Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường