Hoàn thiện phương án cải cách tiền lương trong tháng 9
11:05 - 15/09/2023
Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Quốc hội về lộ trình và phương án cải cách tiền lương, Chính phủ yêu cầu.
Cán bộ Sở Tư pháp Hà Nội làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân, tháng 4/2023


Chính phủ giao Bộ Nội vụ báo cáo phương án cải cách chính sách tiền lương trước 16/9, theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8 vừa ban hành.

Bộ Nội vụ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại vị trí việc làm, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi tình trạng lao động bị mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương để hỗ trợ đảm bảo ổn định đời sống cho họ.Nghị quyết 27 Trung ương đặt mục tiêu cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp từ 1/7/2021. Hai năm qua, do nhiều tác động bất lợi, đặc biệt là đại dịch Covid-19, lộ trình cải cách đồng bộ chính sách tiền lương đến nay chưa được thực hiện.

Tại kỳ họp tháng 11/2022, Quốc hội yêu cầu Chính phủ năm 2023 trình cấp có thẩm quyền lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Lương công chức, viên chức được tính bằng lương cơ sở nhân hệ số lương. Từ ngày 1/7/2023 khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng thì mức lương cao nhất của công chức là 14,4 triệu đồng/tháng; mức thấp nhất là 2,43 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng cho lao động tại các doanh nghiệp ở vùng 1 là 4,68 triệu đồng; vùng 2 là 4,16 triệu đồng; vùng 3 là 3,64 triệu đồng; vùng 4 là 3,25 triệu đồng.


 
Nguồn: VNE
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản