Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028:
Phát huy truyền thống của đơn vị Công đoàn xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua
16:54 - 26/05/2023
(Cổng ĐT HND) - Chiều ngày 25/5, Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 được trọng thể khai mạc tại Hà Nội. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN; đồng chí Trần Thị Kim Anh- Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 
Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN: Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định, Cao Xuân Thu Vân; đại diện lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội NDVN và 150 đại biểu đại diện cho 402 đoàn viên công đoàn cơ quan.

 
Với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn cơ quan lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2023; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, đưa hoạt động của Công đoàn cơ quan tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng cơ quan Trung ương Hội NDVN ngày càng phát triển vững mạnh.

 
Công đoàn cơ quan luôn giữ vững và phát huy truyền thống là đơn vị Công đoàn xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua nhiều năm liền. Nhiều tập thể và cá nhân trong nhiệm kỳ qua đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam biểu dương, trao tặng Cờ và Bằng khen.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”

 
Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN đã phát triển cả về tổ chức, đội ngũ cán bộ và đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ trưởng Cơ quan cùng với sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể các đoàn viên. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội đã khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động thiết thực, đa dạng, hấp dẫn, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Nhìn chung, các nhiệm vụ công tác trọng tâm và chương trình hoạt động đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá IX đề ra.

 
Công đoàn cơ quan đã thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các Ban, đơn vị phát động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nội dung các phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo xã hội; thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, góp phần xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất...
 
 
Hiện nay, Công đoàn cơ quan có 402 đoàn viên đang sinh hoạt tại 15 Công đoàn bộ phận của 16 Ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội NDVN. Công đoàn cơ quan đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các sự kiện chính trị của đất nước, của Đảng, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam... để tổ chức các hoạt động tuyên truyền với những nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Tích cực tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII...

 
Công đoàn cơ quan luôn quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên học tập, nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay.

 
Căn cứ nhiệm vụ và chương trình công tác của Đảng bộ, của cơ quan, của Công đoàn cấp trên, hàng năm Công đoàn cơ quan đã xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn phát động thi đua để Công đoàn bộ phận các Ban, đơn vị tổ chức thực hiện. Với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN, các phong trào thi đua đã đạt được nhiều kết quả tốt, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 
Ngoài ra, cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan đã tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo các Ban, đơn vị tổ chức thành công các hoạt động lớn khác như: Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X giai đoạn 2015-2020; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội NDVN lần thứ V; Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân (hàng năm); Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN; Tuyên dương 90 Chi Hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc; Hội thảo khoa học “Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - Chân dung một con người trong đổi mới, sáng tạo phát triển nông nghiệp”; Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của nông dân” lần thứ 3; Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2017-2022...


Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

 
Đặc biệt, nhiệm kỳ qua đã có hơn 200 sáng kiến trong các lĩnh vực công tác chuyên môn của các đoàn viên ở các Ban, đơn vị được cơ quan công nhận. Từ đó, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công việc.

 
Về công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan được lãnh đạo cơ quan Trung ương Hội và Công đoàn cơ quan rất quan tâm, chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ; thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn, hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; đồng thời luôn sát sao trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của đoàn viên, người lao động để kịp thời phản ánh với lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

 
Về các hoạt động xã hội, tình nghĩa, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2020”, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội và Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tham gia hiến máu cứu người phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN chủ trì với sự phối hợp của Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan Trung ương Hội cùng các Ban chuyên môn đã tuyên truyền vận động và quán triệt tinh thần chỉ đạo tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện góp phần đảm bảo nguồn máu cho điều trị cứu chữa người bệnh; tổ chức quyên góp, ủng hộ bằng tiền, hiện vật, tổng giá trị gần 990 triệu đồng; vận động từ các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân ủng hộ bằng tiền, hiện vật được 6,5 tỷ đồng để Trung ương Hội NDVN đi thăm và tặng quà nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

 
Ngoài ra, hàng năm Công đoàn cũng đã kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động quyên góp ủng hộ các hoạt động xã hội, tình nghĩa như: Quỹ Ngày vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Phòng chống tội phạm, ủng hộ thiên tai bão lụt… với số tiền khoảng 100-120 triệu đồng/quỹ/năm. Đặc biệt năm 2021, Công đoàn phối hợp với cơ quan vận động đoàn viên quyên góp Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt được 210 triệu đồng…

 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích và sự đóng góp của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Hội trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Công đoàn cơ quan đã thực hiện tốt việc chăm lo phúc lợi cho đoàn viên; tích cực tham gia góp ý, xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở...
 

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cho rằng, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội NDVN, vị trí, vai trò của Công đoàn cơ quan Trung ương Hội, trong thời gian tới, Công đoàn cần khắc phục mọi khó khăn trong công tác, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

 
“Nhiệm kỳ tới, đòi hỏi phong trào thi đua và tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, đại diện, chăm lo, bảo vệ và phát huy mạnh mẽ vai trò để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”- Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

 
Theo Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN nhiệm kỳ 2023-2028 cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

 
Một là, chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

 
Hai là, thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

 
Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức, hiệu quả hoạt động Công đoàn phù hợp với Luật Công đoàn năm 2022 và yêu cầu tình hình mới.

 
Bốn là, Công đoàn cơ quan cần tham mưu đột phá, có chiều sâu trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

 
Năm là, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan cần phải không ngừng rèn luyện bản thân; tự nghiên cứu, nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn; chủ động bồi đắp kiến thức nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin; mạnh mẽ đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác. Đặc biệt chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế, nguyên tắc làm việc; kỷ luật phát ngôn; giữ gìn văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, hiện đại; dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng, phát triển cơ quan vững mạnh.

 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Kim Anh- Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhân dịp này, thay mặt cho Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thị Kim Anh đã trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN.

 
Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá VI gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 


Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết.
 

Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra 7 mục tiêu gồm: Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công đoàn, Nghị quyết, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công đoàn, tập huấn các nội dung về bình đẳng giới... của công đoàn các cấp và của Hội NDVN; 100% Công đoàn bộ phận tổ chức được các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; hàng năm, có 100% Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh, trong đó trên 15% đạt danh hiệu Công đoàn Xuất sắc. Trên 95% đoàn viên trong diện bình bầu đạt danh hiệu đoàn viên Tiên tiến, trong đó 15% trở lên đạt danh hiệu đoàn viên Xuất sắc. Trên 95% nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN giữ vững danh hiệu Đơn vị xuất sắc của Công đoàn Viên chức Việt Nam...


Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028:

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2023 phát biểu tại Đại hội


Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thị Kim Anh đã trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN


Các đại biểu bỏ phiếu kín để bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028


Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cùng Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa mới

 
Tặng hoa chia tay các đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2023
Thùy Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường