Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Uzbekistan
17:58 - 24/05/2023
Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 530/2023/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Uzbekistan theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 185/TTr-CP ngày 5/5/2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.


Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo ra công cụ pháp lý quan trọng giúp cơ quan tư pháp hai nước giải quyết tốt các vụ án hình sự và là cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống hơn 30 năm giữa Việt Nam và Uzbekistan.

Việc phê chuẩn Hiệp định khẳng định chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, cụ thể hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp hình sự, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.


 
Nguồn: nhandan.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường