Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác hơn 281.000 tỷ đồng qua các tổ chức chính trị - xã hội
17:08 - 12/01/2023
Năm 2022, tổng dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt hơn 281.000 tỷ đồng, chiếm 99,39% tổng dư nợ, tăng 36.930 tỷ đồng so với năm 2021. 

Chiều ngày 11/1, tại Hà Nội, Ngân hàng CSXH tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội tham gia nhận ủy thác vốn vay tín dụng chính sách của Chính phủ gồm: Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
 

Dư nợ uỷ thác chiếm hơn 99% tổng dư nợ

Báo cáo của Ngân hàng CSXH nêu rõ, ngay từ đầu năm, Ngân hàng CSXH đã chủ động huy động nguồn vốn, tổ chức giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trả nợ các khoản vay đến hạn, đảm bảo khả năng thanh toán cho hoạt động của toàn hệ thống.
 

Đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 298.972 tỷ đồng, tăng 42.567 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng doanh số cho vay toàn hệ thống đạt 104.451 tỷ đồng, tăng 24.240 tỷ đồng so với năm 2021, với gần 2.378 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Tổng doanh số thu nợ toàn hệ thống đạt 68.163 tỷ đồng, tăng 9.874 tỷ đồng so với năm 2021.
 

Tổng dư nợ đến 31/12/2022 đạt 284.200 tỷ đồng, tăng 36.230 tỷ đồng so với cuối năm 2021, với hơn 6,5 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt hơn 281.000 tỷ đồng, chiếm 99,39% tổng dư nợ, tăng 36.930 tỷ đồng so với năm 2021.
 

Cụ thể, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đạt trên 107.000 tỷ đồng, chiếm 38,35% tổng dư nợ ủy thác; Hội Nông dân Việt Nam đạt trên 84.000 tỷ đồng, chiếm 30,06% tổng dư nợ ủy thác; Hội Cựu chiến binh Việt Nam đạt trên 48.000 tỷ đồng, chiếm 17,07% tổng dư nợ ủy thác; Đoàn Thanh niên đạt trên 40.000 tỷ đồng, chiếm 14,53% tổng dư nợ ủy thác.
 

Bên cạnh việc phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng, các tổ chức chính trị - xã hội cũng quan tâm và phối hợp với Ngân hàng CSXH làm tốt công tác nhận tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TKVV), mang lại hiệu quả thiết thực.
 

Với kết quả trên, năm 2022, đã có hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 860,5 nghìn lao động, giúp trên 7,2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 62,3 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân cho gần 86,7 nghìn hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính, thiết bị học tập; giúp gần 1,1 nghìn doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho trên 155 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; xây dựng gần 1.410 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh; xây dựng gần 1,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, gần 11,4 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp…
 

Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách 

Tại Hội nghị, đại diện Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội đã đề ra các nhiệm vụ trong năm 2023. Cụ thể: Triển khai tốt các chương trình tín dụng mới khi có Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp.
 

Hoạt động ủy thác tiếp tục phát huy hiệu quả với dư nợ ủy thác tăng trưởng ổn định, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội; chất lượng hoạt động ủy thác được nâng cao.
 

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Huỳnh Văn Thuận tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong 20 năm hoạt động Ngân hàng CSXH. Ảnh: Tuấn Dũng

Đồng thời: Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chất lượng hoạt động tín dụng: Chi nhánh Ngân hàng CSXH các tỉnh, thành phố có chất lượng hoạt động giao dịch xã duy trì 100% xếp loại tốt; tổng giá trị giao dịch tại điểm giao dịch xã đạt trên 95% và 100% các phiên giao dịch xã tiếp tục được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, an toàn tài sản.
 

Thường xuyên kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV đối với các Tổ hoạt động yếu hoặc chất lượng hoạt động không ổn định, nâng tỷ lệ Tổ xếp loại tốt, khá hàng tháng đạt từ 96%, Tổ xếp loại yếu dưới 0,5%.
 

Tỷ lệ tăng trưởng số dư tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV so với năm 2022 trên 15%. Phấn đấu trên 80% tổ viên Tổ TK&VV thường xuyên tham gia gửi tiền thông qua Tổ TK&VV hằng tháng.
 

Phấn đấu 99,5% các xã, phường thị trấn có chất lượng tín dụng đạt từ loại trung bình trở lên, trong đó có 90% số xã, phường, thị trấn xếp loại tốt.
 

Phấn đấu 100% các chi nhánh có chất lượng hoạt động tín dụng đạt từ loại khá trở lên, trong đó ít nhất 95% chi nhánh xếp loại tốt; Phấn đấu 97% các Phòng giao dịch có chất lượng hoạt động tín dụng đạt từ khá trở lên, trong đó có 90% Phòng giao dịch xếp loại tốt.
 

Đánh giá kết quả hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội, ông Huỳnh Văn Thuận – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện hoạt động ủy thác, góp phần quan trọng vào thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách.
 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Huỳnh Văn Thuận đề nghị, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác cũng như chất lượng tín dụng chính sách xã hội. 
 

Đồng thời, tiếp tục phối hợp tham mưu cho Chính phủ, các bộ ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư và Quyết định 1630 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc hoạt động ủy thác, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, đặc biệt là các chủ trương, chính sách mới cho người dân.
 

Tại Hội nghị đã tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho 4 tập thể, 9 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp ngân hàng Việt Nam cho 8 cá nhân; tặng giấy khen Vinh danh 20 năm Ngân hàng CSXH cho 29 cá nhân.

Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường