Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN lần thứ 10 (Khóa VII):
Nhiều đột phá trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022
07:52 - 09/01/2023
Dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) và các đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN lần thứ 10, khóa VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã tích cực thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ về mọi hoạt động trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe những ý kiến phát biểu tham luận của đại diện lãnh đạo Hội ND các tỉnh, thành phố

 
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong bối cảnh nền nông nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng từ thế giới, khu vực, thiên tai, dịch bệnh... khiến cho sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, sáng tạo của Hội ND các tỉnh, thành phố nên tất cả 13 chỉ tiêu về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 đều vượt kế hoạch.
 

Từ những kết quả đạt được cho thấy công tác Hội và phong trào nông dân đã trực tiếp góp phần vào việc tăng trưởng của ngành nông nghiệp, tạo thêm sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người nông dân. Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng và củng cố; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân…

 
Các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao về chất lượng. Từ đó, có sức lan tỏa, lôi cuốn hội viên, nông dân tham gia, hưởng ứng. Nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đã và đang đóng vai trò hạt nhân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đồng thời, là nhân tố quan trọng giúp ngành nông nghiệp phục hồi, tăng trưởng ấn tượng sau đại dịch Covid-19.

 
Năm 2022, các cấp Hội trong cả nước đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tốt hoạt động cung ứng về giống, vật tư, máy nông nghiệp cho nông dân; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử để giới thiệu và tiêu thụ. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, đồng hành, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nông dân nghèo, đồng bào ở các xã vùng sâu, vùng xa, thôn, bản biên giới, nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh...

 
Đáng chú ý, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng đoàn Hội NDVN triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 
Các cấp Hội đã kết nạp được trên 285 nghìn hội viên mới, đạt 120% kế hoạch năm 2022; thành lập mới 1.064 chi Hội ND nghề nghiệp và 2.077 tổ Hội ND nghề nghiệp. Tổ chức vận động hơn 6,3 triệu hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét, đã có gần 4 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 118% kế hoạch.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình phối hợp với các bộ, ngành; nhất là Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội NDVN, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

 
Điểm sáng trong năm 2022, các cấp Hội đã phát triển nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt kết quả ấn tượng với mức tăng trưởng đạt 449,9 tỷ đồng (đạt 145,3% kế hoạch năm); nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống Hội đạt 4.465,7 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp Hội tăng cường phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp hội viên, nông dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện, tổng dư nợ của 2 ngân hàng cho vay thông qua tổ chức Hội đạt trên 157 nghìn tỷ đồng. Qua đó, dần đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hội viên, nông dân, góp phần đẩy lùi và hạn chế tín dụng đen ở nông thôn.

 
Công tác xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người nông dân; Các cấp Hội chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề cho trên 131 nghìn hội viên, nông dân, đã giới thiệu việc làm cho trên 85% nông dân sau học nghề. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, vận động tài trợ đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội được tăng cường. Công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, có nhiều đổi mới...

 
Tại Hội nghị, có 9 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện lãnh đạo Hội ND các tỉnh, thành phố; tập trung vào đánh giá vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong chỉ đạo triển khai công tác Hội và phong trào nông dân. Qua đó, nêu bật những kết quả đạt được trong năm của Hội ND các tỉnh, thành phố; tập trung vào công tác phát triển hội viên mới, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội, xây dựng và phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn…

 
Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khó khăn, như: Việc nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc, thiệt hại về sản xuất, tiêu thụ nông sản của nông dân ở một số địa phương còn chậm; có nơi, việc thực hiện các phong trào thi đua còn chưa chú trọng vào nâng cao chất lượng, thiếu sự đồng đều giữa các vùng miền; hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, dịch vụ, hỗ trợ nông dân ở một số nơi còn thụ động...

 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN phát biểu kết luận Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn yêu cầu: Thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, làm tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn ngày càng nhanh với cường độ mạnh, khó lường; tình trạng “được mùa mất giá”, “ùn tắc nông sản” tại các vùng chuyên canh lớn và cửa khẩu vẫn còn xảy ra... Do đó, đòi hỏi tổ chức Hội ND các cấp phải vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
“Tôi đề nghị Hội NDVN các cấp, mỗi cán bộ, hội viên cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/HNDTW ngày 24/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội và chương trình hành động của các cấp Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022; đặc biệt là Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (cụ thể là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 20)”- Người đứng đầu Hội NDVN nhấn mạnh.

 
Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng đề nghị các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đặc biệt, đây cũng là năm tổ chức Đại hội Hội ND các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Vì thế, các cấp Hội tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Hội ND các cấp, trong đó cần đặc biệt quan tâm công tác văn kiện và nhân sự của Đại hội. Văn kiện Đại hội phải bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của Hội NDVN; sát thực tế và có tính khả thi. Đồng thời, công tác nhân sự cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định; thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Hội ND các cấp. Đại hội Hội ND các cấp phải thực sự trở thành ngày hội của tổ chức Hội ND và giai cấp nông dân.


Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn trao tặng Cờ thi đua cho 17 Hội ND tỉnh, thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022

 
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN đã trao tặng Cờ thi đua năm 2022 cho 17 đơn vị; tặng 06 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; tặng tổng số 22 Bằng khen theo chuyên đề cho những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức các chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với Nông dân và Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc...

 

Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN đã đề ra 12 chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023. Trong đó, nổi bật có các chỉ tiêu như: Kết nạp từ 230 nghìn hội viên mới trở lên; tăng trưởng của Quỹ HTND các cấp đạt ít nhất 10%; có hơn 8 triệu hộ hội viên, nông dân cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; vận động hơn 5.000 cơ sở Hội xây dựng ít nhất 01 mô hình bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu...


Một số hình ảnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN lần thứ 10, khóa VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023):


Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Tiến Nam trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN cho 06 Hội ND tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính trao tặng Bằng khen chuyên đề cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần vào tổ chức thành công chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La


Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm trao tặng Bằng khen chuyên đề cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần vào tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V (2017 - 2022)


Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2023

 
Hội Nông dân các tỉnh, thành phố bắt tay đoàn kết, cùng nhau tiếp tục thi đua trong năm 2023

Trúc Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường