Đề xuất ưu tiên cấp giống, tiêu thụ sản phẩm của cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật
08:16 - 08/08/2022
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.
Đề xuất ưu tiên cấp giống, tiêu thụ sản phẩm của cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.


Theo dự thảo, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật là cơ sở sản xuất giống vật nuôi, cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản (cơ sở) được xác định không có ca bệnh truyền nhiễm đăng ký chứng nhận trong khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài vật nuôi và hoạt động thú y tại cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh động vật.

Vùng an toàn dịch bệnh động vật là vùng sản xuất giống vật nuôi, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã, phường, thị trấn (vùng cấp xã); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (vùng cấp huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (vùng cấp tỉnh); vùng liên xã, liên huyện hoặc liên tỉnh được xác định không có ca bệnh truyền nhiễm đăng ký chứng nhận trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài vật nuôi và hoạt động thú y trong vùng đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh động vật.

Quyền lợi của cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh

Theo dự thảo, vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật được ưu tiên trong việc lựa chọn cung cấp con giống, động vật và sản phẩm động vật. Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc tham gia chương trình giám sát dịch bệnh hoặc được phòng bệnh bằng vaccine và còn miễn dịch bảo hộ hoặc sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y được kiểm dịch theo quy trình và được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch. Động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc tham gia chương trình giám sát dịch bệnh được kiểm dịch theo quy trình và được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh được vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh ra khỏi vùng công bố dịch theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn của Cơ quan thú y; được hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá, xuất bán sản phẩm, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật; được hỗ trợ tham gia các chương trình giám sát của nhà nước đối với các bệnh chưa được công nhận an toàn dịch bệnh; được xem xét, hỗ trợ hóa chất, thuốc, vaccine thú y để tổ chức chống dịch bệnh; tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ.

Cơ sở có vị trí địa lý nằm trong vùng an toàn dịch bệnh được xem xét cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh với các bệnh được chứng nhận an toàn của vùng khi có yêu cầu.

Dự thảo cũng đề xuất những quy định cụ thể về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh như: Vị trí địa lý, hạ tầng cơ sở; kế hoạch an toàn sinh học; kế hoạch giám sát dịch bệnh; lấy mẫu và xét nghiệm mẫu; tình trạng dịch bệnh; kế hoạch ứng phó dịch bệnh…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản