Đắk Lắk: Tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND và Ngân hàng CSXH cho hơn 1.300 học viên
15:32 - 03/08/2022
(Quỹ HTND)- Vừa qua, Hội ND tỉnh phối hợp với Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND và nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng CSXH cho hơn 1.300 cán bộ Hội ND cấp huyện, xã và Ban quản lý Tổ TK&VV. 

Quang cảnh lớp tập huấn.


Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các nội dung hoạt động do chuyên viên Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương và đại diện lãnh đạo các Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện trình bày về: Địa vị pháp lý, mục đích hoạt động, nguyên tắc hoạt động; tạo nguồn vốn, cho vay vốn, chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ HTND.
 

Việc đẩy mạnh thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để xảy ra sai sót, trục lợi các chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
 

Đại diện các xã, thị trấn đã tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tín dụng chính sách. Những ý kiến, kiến nghị vướng mắc cũng đã được lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện trả lời, giải thích, làm rõ.
 

Lớp tập huấn giúp các học viên nắm bắt được nội dung hoạt động Quỹ HTND, các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; nâng cao kỹ năng quản lý cho ban giảm nghèo xã, trưởng thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và Ban quản lý tổ TK&VV về nghiệp vụ Ngân hàng CSXH, giúp cho việc quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác hiệu quả hơn góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Xuân Hanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản