Cà Mau: Phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Quỹ HTND" giai đoạn 2021-2025
09:45 - 25/05/2022
(Quỹ HTND)- Để đáp ứng yêu cầu và tình hình mới, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tham mưu Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025” và đã được Tỉnh ủy cho chủ trương, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện. 

Hội viên, nông dân đang thu hoạch lúa thuộc Dự án “Nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa”


Theo đó, Đề án mới mỗi năm ngân sách ủy thác 5 tỷ đồng để thực hiện dự án. Riêng năm 2022 được ngân sách ủy thác 8 tỷ đồng/năm. Trên cơ sở đó, Hội ND tỉnh phân bổ nguồn vốn cho Hội ND các huyện, thành phố dựa theo nhu cầu vay vốn của hội viên, nông dân.
 
 
Công tác cho vay được các cấp Hội bám theo văn bản quy định thực hiện khá chặt chẽ, khi xây dựng dự án hướng dẫn thành lập THT, HTX chi, tổ Hội nghề nghiệp. Tập trung xây dựng mô hình điểm “3 trong 1”; mô hình “4 trong 1”; mô hình “5 trong 1”.
 

Đầu năm đến nay, Hội ND các cấp đã giải ngân mới 46 dự án với số tiền 11 tỷ đồng, cho 690 hội viên, nông dân vay. Trong đó: Tỉnh giải ngân 31 dự án/8 tỷ đồng/465 hội viên, nông dân vay; huyện giải ngân 15 dự án/2 tỷ đồng/225 hội viên, nông dân vay.
 

Lũy kế đến thời điểm này, Quỹ HTND toàn tỉnh đang có dư nợ 56 tỷ 400 triệu đồng thực hiện 265 dự án cho 4.725 hội viên, nông dân vay. (Trong đó: nguồn Trung ương Hội ủy thác 7 tỷ 400 triệu đồng thực hiện 19 dự án cho 285 hội viên, nông dân vay; ngân sách tỉnh ủy thác 22 tỷ đồng đang thực hiện 96 dự án, cho 1.440 hội viên, nông dân vay; ngân sách huyện ủy thác số tiền 8 tỷ 500 triệu đồng, đang thực hiện 57 dự án, cho 1.140 hội viên, nông dân vay; vận động trong hội viên, nông dân 18 tỷ 500 triệu đồng đang thực hiện 93 dự án, cho 1.860 hội viên, nông dân vay.
 

Nguồn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân xây dựng, duy trì phát triển chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội ND nghề nghiệp, các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Đáng chú ý, nguồn vốn Quỹ HTND giúp cho các cấp Hội trực tiếp thành lập được 31 tổ hợp tác, 03 Hợp tác xã (đến nay, Hội thành lập được 386 tổ hợp tác, 104 Hợp tác xã). Xây dựng mới 15 tổ Hội ND nghề nghiệp và 02 chi Hội ND nghề nghiệp (toàn tỉnh có 655 tổ Hội và 28 chi Hội ND nghề nghiệp). Xây dựng 01 Câu lạc bộ “Nông dân Tỷ phú” tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau. Xây dựng 07 phóng sự tuyên truyền về những mô hình nổi bật đăng trên trang Thông tin điện tử Hội ND tỉnh và 17.000 tờ bướm về hiệu quả các dự án Quỹ HTND; công tác bảo vệ môi trường, sản xuất hữu cơ và an toàn thực phẩm mô hình khởi nghiệp sáng tạo thành công; về nông dân tỷ phú; các mô hình CLB nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững…
 

Thông qua dự án vay vốn Quỹ HTND cùng với sự hướng dẫn  của các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân có kinh nghiệm và tay nghề cao làm nòng cốt đã tạo điều kiện giúp cho các hộ nghèo cùng tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp Hội tập huấn để truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, hướng dẫn các kỹ năng thực hành dễ hiểu, dễ làm, dễ nhớ, dễ áp dụng giúp hiệu quả kinh tế của các hộ dân được nâng lên.
 
 
Khi tiếp cận được nguồn vốn đầu tư cho sản xuất, thu nhập của các hộ nông dân không ngừng tăng lên so với trước khi tham gia dự án, bình quân thu nhập tăng trung bình từ 15% - 20%/năm (tăng khoảng từ 30 - 40 triệu đồng/hộ/năm). Các cấp Hội góp phần hiệu quả vào việc thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 

Thời gian tới, để triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025” đạt kết quả, Hội ND tỉnh tiếp tục triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, nông dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ HTND; tập trung xây dựng các mô hình, dự án phát triển kinh tế hợp tác, tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, ưu tiên mô hình sản xuất gắn với thành lập chi, tổ Hội ND nghề nghiệp nhằm nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; phối hợp với Hội ND các huyện, thành phố, chính quyền địa phương vận động xây dựng nguồn vốn Quỹ HTND thực hiện đạt chỉ tiêu Đề án; đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chuyển tải vốn ưu đãi của Chính phủ đến hội viên, nông dân, củng cố kiện toàn Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn các ngân hàng…
 
Trần Văn Thuận
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường