Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
09:14 - 10/01/2022
Chiều ngày 6/1, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Đồng chí Đồng Mạnh Cường đảng viên của Đảng bộ được vinh dự trao tặng Huy hiệu Đảng

Trước khi diễn ra Hội nghị tổng kết, Đảng ủy cơ quan đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đồng Mạnh Cường, cán bộ Trường Trung cấp nông dân Việt Nam và trao bằng khen của Đảng ủy khối cho Đồng chí Thào Xuân Sùng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Đảng đoàn, Nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2016-2020.


Trong năm 2021, Đảng ủy cơ quan phối hợp với Đảng đoàn, Tập thể lãnh đạo cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu thi đua trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà phát biểu tại Hội nghị

Đảng uỷ cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận, các đoàn thể cơ quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 bằng nhiều hình thức phù hợp; chú trọng tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đảng ủy cơ quan đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng thông tin, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.
 
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Hội nghị là dịp để chúng ta cùng kiểm điểm, đánh giá lại những kết quả đã đạt được của Đảng bộ trong năm 2021

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo tổ chức có hiệu quả việc triển khai học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, đảm bảo kế hoạch của Đảng uỷ Khối. Đảng bộ cơ quan đã tổ chức sơ kết đánh giá Chỉ thị 05 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII theo đúng văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đảm bảo nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện về Đảng uỷ Khối. Kịp thời tổ chức triển khai ngay sau khi có Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.
 
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 03/02/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ cơ quan xây dựng và ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận tổ chức sơ kết, lựa chọn các cá nhân tiêu biểu để biểu dương và đề nghị Đảng uỷ cơ quan khen thưởng.
 
Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan cho các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương Hội

Đảng uỷ cơ quan đã chỉ đạo triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức đảng, đảng viên; công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Đến nay, Đảng bộ cơ quan có 17 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 15 chi bộ, 02 đảng bộ bộ phận, với 297 đảng viên.


Công tác củng cố, kiện toàn bổ sung cấp ủy được thực hiện thường xuyên, gắn với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan Trung ương Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng hoạt động, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng giấy khen cho các tổ chức Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021

Năm 2021, Đảng ủy cơ quan đã kiện toàn, bổ sung đối với 04 cấp ủy trực thuộc, trong đó 02 bí thư, 01 phó bí thư, 01 chi ủy viên; 02 đồng chí cấp uỷ thôi tham gia cấp ủy chi bộ do chuyển công tác, nghỉ việc; Đảng uỷ cơ quan thực hiện quy trình kiện toàn Bí thư Đảng uỷ cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành lập mới chi bộ Cơ quan đại diện Miền Trung - Tây Nguyên trực thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng.


Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng mở rộng nội dung kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; ban hành các văn bản, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời quán triệt, triển khai kế hoạch của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. 100% các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

Các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021 được tặng giấy khen

Tại Hội nghị, đại diện các chi bộ, Đảng bộ bộ phận tập trung thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả năm 2021 và bàn đưa ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong năm 2021. Đồng thời chỉ đạo Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục quán triệt, học tập nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, làm tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Các tập thể có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tặng giấy khen

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là dịp để chúng ta cùng kiểm điểm, đánh giá lại những kết quả đã đạt được của Đảng bộ trong năm 2021, những thuận lợi và khó khăn; những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm; chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; từ đó cùng tìm ra những giải pháp toàn diện để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022.


Năm 2022 là năm toàn Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ “Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; là năm toàn Đảng bộ cơ quan tiếp tục tổ chức triển khai, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc “Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đây cũng là năm Đảng bộ bắt đầu thực hiện nhiều quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Các cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tặng giấy khen

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị: Chúng ta cần tập trung quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng bộ cơ quan.   


Đảng ủy cơ quan, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam và các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội về công tác xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.


Làm tốt công tác tư tưởng, nắm chắc những biểu hiện diễn biến tư tưởng, xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.


Chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của mỗi đảng viên.


Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo “Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 15/5/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và “Hướng dẫn số 01-HD/ĐU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Đảng ủy cơ quan. Xây dựng kế hoạch lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận theo quy định và theo chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.


Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt đại hội nhiệm kỳ. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác, tăng cường vận động, động viên đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.


Phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan bố trí nhân sự tham gia quy hoạch cấp ủy, bổ sung cấp ủy; nhân sự chủ chốt tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, trưởng, phó các đoàn thể.


Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên; bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng, đoàn viên ưu tú; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và năm 2022 của cán bộ, đảng viên để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Giấy khen tổ chức Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021 cho 3 chi bộ và Giấy khen đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021 cho 46 đảng viên; tặng  giấy khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 

Văn Soạn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản