Đồng Tháp sẽ có 15 - 20% diện tích nông nghiệp tưới tiên tiến
09:35 - 04/01/2022
Đồng Tháp sẽ có 15 - 20% diện tích canh tác nông nghiệp được đầu tư hệ thống thủy lợi, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và tưới tiêu hiện đại thông minh…
Dự kiến, trong giai đoạn 2021 – 2025 Đồng Tháp sẽ có 15 - 20% diện tích canh tác lúa, cây ăn quả, rau màu, cây trồng cạn được đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại, thông minh theo mô hình. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.


Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thông qua chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình bao gồm đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngoài sản xuất lúa, ngành nông nghiệp quan tâm hơn về thủy lợi cho cây ăn trái, hoa màu.

Dự kiến, trong giai đoạn 2021 – 2025 Đồng Tháp sẽ có 15 - 20% diện tích canh tác lúa, cây ăn quả, rau màu, cây trồng cạn được đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước, tưới tiêu hiện đại, thông minh theo mô hình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Lê Hoàng Vũ
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường