Lao động mắc Covid-19 được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng
09:32 - 21/12/2021
Người lao động bị nhiễm Covid-19 được nhận hỗ trợ từ 1,5 đến 3 triệu đồng.
Lao động F0 được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định về việc chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó, đoàn viên, người lao động là F0 sẽ được hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị.

Còn các trường hợp bị nhiễm nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung sẽ được hỗ trợ tối đa là 1,5 đồng/người.

Các đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm vi rút Sars-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5 triệu đồng/người.Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quyết định hỗ trợ 100.000-150.000 đồng/người/ngày đối với cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở tham gia công tác chống dịch Covid-19

Đối với cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tham gia chống dịch sẽ được nhận mức chi hỗ trợ từ 80.000-120.000 đồng/người/ngày.

Mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ một lần, dù có thể nhiều lần mắc bệnh. Một người thuộc nhiều đối tượng thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. 

Nguồn kinh phí để chi hỗ trợ được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn hằng năm, tài chính tích lũy và nguồn xã hội hóa tại các liên đoàn lao động tỉnh, thành...

Trường hợp các đơn vị không tự cân đối được nguồn thu, chi, phải đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp hỗ trợ.

 

Nguồn: VNN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản