Quỹ HTND thành phố Nha Trang: Giải ngân dự án “Nuôi tôm thẻ chân trắng”
09:26 - 15/11/2021
(Quỹ HTND)- Xã Vĩnh Thái là xã nông nghiệp nằm ở phía Tây của thành phố. Với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay, diện tích đất nông nghiệp của xã đang dần bị đô thị hóa. Tuy nhiên, một số hội viên nông dân tại thôn Đất Lành vẫn cố gắng giữ đất đìa để nuôi trồng thủy sản, mạnh dạn đầu tư mở rộng trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng và vẫn giữ được mức tiêu thụ ổn định, cho nguồn thu nhập khá.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng đem lại thu nhập cao cho hội viên nông dân

Để tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật và nguồn vốn vay Quỹ HTND, Hội ND thành phố đã chỉ đạo Hội ND xã Vĩnh Thái xây dựng mô hình tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để mang lại hiệu quả cao cho các thành viên. Đồng thời, góp phần chuyển đổi nhận thức của nông dân trong xã từ sản xuất nhỏ lẻ sang phương thức sản xuất theo hướng hàng hóa, liên kết và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, nuôi trồng.
 

Theo đó, dự án nuôi tôm thẻ chân trắng của tổ Hợp tác đã được Hội ND thành phố giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn ủy thác của Quỹ HTND tỉnh. Dự án giúp nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân cho mỗi hộ từ 80 triệu đồng/năm trở lên; mặt khác, thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
 

Các hộ tham gia dự án sử dụng vốn vay đầu tư mua thêm con giống, thức ăn để phát triển mô hình. Dự kiến vào dịp lễ, Tết hàng tháng, tổ Hợp tác xuất bán ra thị trường tại địa phương và đẩy mạnh việc ứng dụng các kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ban quản lý dự án phân công các thành viên liên hệ, tiếp cận với các cơ sở sản xuất, nuôi tôm có uy tín nhằm giúp các hộ mua thức ăn đạt chất lượng; phân công thành viên liên hệ các đối tác tiêu thụ tại các cửa hàng hoặc siêu thị để tiêu thụ sản phẩm. Các thành viên có ý thức giữ gìn môi trường nuôi trồng; xây dựng lớn mạnh tổ hợp tác, phát triển thêm thành viên và thu hút thêm hội viên vào tổ chức Hội.
 

Nguyễn Lê Ái Vũ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường