Vốn Quỹ HTND giúp hội viên thực hiện các dự án phát triển sản xuất
09:25 - 20/10/2021
(Quỹ HTND)- Vừa qua, Hội ND thành phố Nha Trang giải ngân 300 triệu vốn Quỹ HTND tỉnh Khánh Hòa uỷ thác và 200 triệu nguồn vốn Quỹ HTND thành phố Nha Trang cho 11 hộ dân triển khai 02 dự án nuôi cá bớp lồng bè kết hợp du lịch của Hội ND phường Vĩnh Thọ và dự án trồng ngò gai của Hội ND xã Vĩnh Phương.

Giải ngân dự án trồng Ngò Gai của Hội Nông dân xã Vĩnh Phương

Dự án Nuôi cá bớp lồng bè kết hợp du lịch của hội viên, nông dân được đặt tại Trí Nguyên - Vĩnh Nguyên. Tổ hợp tác được thành lập gồm 6 hội viên với vốn đầu tư gần 800 triệu.
 

Đây là mô hình chuyển đổi từ phương phức nuôi trồng thủy sản sang liên kết với dịch vụ du lịch, phục vụ ăn uống tại nhà hàng bằng sản phẩm chủ yếu tại bè nhằm nâng cao đời sống cho hội viên. Mô hình cam kết chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường biển xung quanh khu vực nuôi trồng và kinh doanh.
 

Dự án trồng ngò gai có quy mô hơn 2 ha tại thôn Tây - xã Vĩnh Phương gồm 5 thành viên tham gia. Với diện tích lớn như trên, tổ Hợp tác chia thành ra từng lô để cắt tỉa, do đó ngày nào cũng cho thu hoạch. Mô hình trồng ngò gai giúp phát triển kinh tế hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
 
Nguyễn Lê Ái Vũ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Sản xuất rau an toàn vượt qua đại dịch