Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
18:55 - 04/08/2021
Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Cổng Thông tin Điện tử Hội ND xin trân trọng đăng tải toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giới thiệu cùng bạn đọc.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19
 

Xem toàn văn: "Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" tại đây
Nguồn: Cổng ĐT HND
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường