Lào Cai đặt mục tiêu 74% số xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới
08:55 - 04/08/2021
Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025, có 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 74% tổng số xã trên địa bàn tỉnh.
Một góc trung tâm huyện Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: H.Đ


Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện duy trì và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng tiếp tục duy trì hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới theo quy định giai đoạn 2021-2025; phấn đấu huyện Bảo Yên, Văn Bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025; phấn đấu huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đối với cấp xã, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2025, có 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 74% tổng số xã trên địa bàn tỉnh (tiếp tục duy trì 61 xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; phấn đấu hoàn thành 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025).

Trong đó, có 20 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới nâng cao” và 9 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Bình quân tiêu chí đạt 17,3 tiêu chí/xã. Không có xã dưới 10 tiêu chí.

Kế hoạch cũng đặt ra các nội dung trọng tâm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đó là: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị; Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân; Bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn; Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa cơ sở, thông tin cơ sở./.

Trên đây là kế hoạch số 301/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 15/7/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 9/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025.

Hải Đăng
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản