Tổng nguồn vốn Quỹ HTND Hòa Bình đạt trên 38 tỷ đồng
16:31 - 29/07/2021
(Quỹ HTND)- Đến 31/5, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt 38.302 triệu đồng, tăng 2.167 triệu đồng. Trong đó: Quỹ HTND Trung ương uỷ thác 13.850 triệu đồng; Quỹ cấp tỉnh, huyện 24.452 triệu đồng.

Các dự án vay vốn Quỹ HTND đều khả thi, có hiệu quả cao về kinh tế, giúp phát huy thế mạnh của từng địa phương

Sáu tháng đầu năm, từ nguồn vốn 13.850 triệu đồng ủy thác của Trung ương Hội, Hội ND tỉnh đã triển khai cho vay tại 34 dự án với 418 hộ tham gia. Trong đó: 06 dự án trồng trọt/ 68 hộ vay/ 2.100 triệu đồng (chiếm 15,16%); 27 dự án chăn nuôi/ 340 hộ vay/ 11.450 triệu đồng (chiếm 82,67%); 01 dự án thủy sản/ 10 hộ vay/ 300 triệu đồng (chiếm 2,17%).
 
 
Bên cạnh đó, nguồn ngân sách tỉnh bổ sung 10.260 triệu đồng đang triển khai 36 dự án với 375 hộ vay. Cụ thể: 08 dự án trồng trọt/ 81 hộ vay/ 2.350 triệu đồng (chiếm 22,9%); 26 dự án chăn nuôi/ 284 hộ vay/ 7.610 triệu đồng (chiếm 74,17%); 01 dự án thủy sản/ 10 hộ vay/ 300 triệu đồng (chiếm 2,93%).
 
 
Từ nguồn vốn vay của Quỹ HTND các cấp đã giúp hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo công ăn việc làm. Tại nhiều địa phương đã xuất hiện các mô hình kinh tế có hiệu quả, được các cấp, các ngành đánh giá cao; điển hình như: Dự án “Chăn nuôi trâu sinh sản” xã Thu Phong (huyện Cao Phong), “Chăn nuôi bò sinh sản” xã Phú Nghĩa (huyện Lạc Thủy), “Chăn nuôi trâu sinh sản” xã Thịnh Minh (thành phố Hòa Bình), “Chăm sóc cam, bưởi” xã Thanh Cao (huyện Lương Sơn), “Chăn nuôi bò sinh sản” xã Xăm Khòe (huyện Mai Châu) ….
 

Đồng thời, thông qua các dự án vay vốn Quỹ HTND đã thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển rộng hơn. Các dự án vay vốn Quỹ đều khả thi, có hiệu quả cao về kinh tế, giúp phát huy thế mạnh của địa phương; nâng cao chất lượng, số lượng, quy mô sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình; góp phần vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng mức thu nhập bình quân của các hộ. Từ đó, ngày càng thu hút được nhiều hội viên mới tham gia vào tổ chức Hội.
 

Hàng năm, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH, tổ chức thực hiện tốt 06 công đoạn nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tính đến ngày 31/5, dư nợ qua tổ chức Hội đạt 888.498 triệu đồng (tăng 39.650 triệu đồng so với 31/12/2020) thông qua 688 Tổ TK&VV, có 25.729 thành viên tham gia.
 
 
Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực đánh giá phân loại Tổ TK&VV theo định kỳ. Có 625 Tổ TK&VV xếp loại tốt (chiếm 90,84%); 54 Tổ xếp loại khá (chiếm 7,85%). 100% số Tổ TK&VV tham gia huy động tiết kiệm tự nguyện với số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 29.537 triệu đồng.
 

Cùng với đó, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng No&PTNT tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác số 03/TTHT ngày 16/11/2016 giữa Hội ND tỉnh phối hợp với Ngân hàng No&PTNT tỉnh về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ. Hiện, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 2.615.470 triệu đồng (tăng 21.063 triệu đồng) cho 31.764 thành viên vay thông qua 965 Tổ Vay vốn.
 

Hội ND tỉnh cũng phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Postbank giới thiệu tổ chức quy trình vay vốn và thành lập Tổ vay vốn liên kết. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý lên đến 78,44 tỷ đồng cho 1.219 hộ vay vốn.
 

Để phát huy hiệu quả quản lý nguồn vốn, năm 2021, các cấp Hội phối hợp tổ chức 04 lớp tập huấn cho 476 người về nghiệp vụ Quỹ HTND và chương trình ủy thác cho vay các ngân hàng tại các huyện: Tân Lạc, Yên Thuỷ, Lạc Sơn, TP Hoà Bình.
 

Mặt khác, các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức 35 lớp tập huấn KHKT cho 1.205 người tham gia. Trong đó Hội ND các huyện, thành phố tổ chức 18 lớp cho 667 lượt người; Hội ND các xã, phường, thị trấn phối hợp tổ chức 23 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 730 lượt người tham gia.
 
 
Xác định rõ việc kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của Quỹ HTND, ngay từ đầu năm, Hội ND cấp tỉnh chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra; phối hợp với các ngân hàng các huyện, thành phố kiểm tra giám sát nguồn vốn ủy thác tại Hội ND các xã, phường, thị trấn, Tổ TK&VV và các hộ vay vốn.
 

Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội tổ chức 116 cuộc kiểm tra, giám sát các dự án vay vốn Quỹ HTND, kiểm tra giám sát các hoạt động ủy thác với các ngân hàng. Trong đó: Quỹ HTND tỉnh kiểm tra 17 cuộc; Hội ND các huyện, thành phố kiểm tra 46 cuộc; Hội ND các xã kiểm tra 53 cuộc. Qua các cuộc kiểm tra, nhìn chung các cấp Hội làm tốt công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND và nguốn vốn ủy thác các ngân hàng; các hộ vay vốn đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
 
 
Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND đã giúp nhiều lượt hội viên, nông dân trong tỉnh mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, hạn chế tình trạng hội viên vay nặng lãi; góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Từ đó, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình hội viên, nông dân, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo bền vững ở địa phương và củng cố niềm tin của hội viên, nông dân đối với tổ chức Hội; ngày càng tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động ở cơ sở.
 

Minh Quân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản