Cần Thơ tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 83,13%
14:58 - 23/07/2021
(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội trong thành phố đã vận động tăng trưởng được trên 3,740 tỷ đồng (đạt 83,13% so với chỉ tiêu Trung ương giao), nâng tổng số vốn Quỹ HTND toàn tỉnh hiện nay đạt 35,331 tỷ đồng cho 191 dự án với 1.957 hộ vay.

Nguồn vốn Quỹ HTND và ủy thác vốn vay của các ngân hàng đã giúp hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập

Bên cạnh đó, các cấp Hội tăng cường phối hợp với Ngân hàng CSXH nhận ủy thác cho nông dân vay vốn với dư nợ trên 1.087 tỉ đồng; thu hồi nợ lãi, thu tiền gửi tiết kiệm đạt 100%; số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 103,006 tỷ đồng.
 

Đồng thời, các cấp Hội còn phối hợp với chi nhánh Ngân hàng No&PTNT triển khai cho hội viên, nông dân vay với dư nợ 4.363,277 tỷ đồng; riêng giải ngân qua tổ chức Hội số tiền trên 57 tỷ đồng với 364 hộ vay.

 
Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND và ủy thác vốn vay của các ngân hàng đã giúp hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Thời gian tới, Hội ND thành phố tiếp tục chỉ đạo Hội ND các quận, huyện tập trung thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND giai đoạn 2021 - 2025”; vận động xây dựng Quỹ HTND hàng năm đạt trên 100% chỉ tiêu được giao; hoàn thiện thủ tục hồ sơ giải ngân nguồn vốn; quan tâm hỗ trợ hội viên, nông dân tiêu thụ nông sản.
 

Lê Thị Thủy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hậu Giang: Phát triển nghề nuôi lươn trong bể xi măng