Bắc Kạn: Hơn 5 tỷ đồng vốn Quỹ HTND được giải ngân
11:06 - 14/07/2021
(Quỹ HTND)- Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội ND tỉnh đã tổ chức giải ngân 5,19 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND cho 114 hộ hội viên vay để đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nguồn vốn Quỹ HTND được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả, thu nhập cho các hộ vay vốn

Để nguồn vốn Quỹ HTND được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả, quá trình bình xét cho vay, các cấp Hội đã khảo sát nhu cầu tham gia vay vốn (ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao). Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với ngành chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản cho các hộ vay; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án; đôn đốc thu hồi vốn gốc các dự án đến hạn.
 
 
Nhờ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh đã kịp thời giải ngân giúp hội viên, nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu; góp phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND là 24,562 tỷ đồng, hiện đang triển khai cho 551 hộ hội viên vay để thực hiện các dự án chăn nuôi và trồng trọt. Tiêu biểu như: Chăn nuôi trâu, bò sinh sản; nuôi cá; chăn nuôi lợn; vỗ béo trâu, bò; trồng quế. Bình quân mỗi hộ được vay 50 triệu đồng với thời hạn vay 24 - 36 tháng.

Ngọc Điềm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông